Nerespectarea termenului de plata

Nerespectarea termenului de plata

Asiguratorul RCA trebuie sa-si execute la timp ( in maxim 10 zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti cu privire la suma de despagubire acordata de instanta) obligatia de plata. Nerespectarea acestei obligatii imperative atrage sanctiuni si SUME SUPLIMENTARE PENTRU DVS.

Nerespectarea termenului de plataConform art. 4 din Norma nr. 23/2014 ” Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.” In situatia in care dvs, ati avut calitatea de parte civila intr-un litigiu in care asiguratorul RCA a fost obligat, ca parte responsabila civilmente, la plata de despagubiri si acesta nu respecta aceasta obligatie dvs aveti dreptul de a incasa, pe langa suma oferita de catre instanta, si penalitati. Nerespectarea termenului de plata atrage plata, de catre asigurator si a unor penalitati in cuantum de 0.1% sau, dupa caz 0.2%/ zi, reprezentand prejudiciul suferit ca urmare a nerespectarii acestui termen imperativ.