Amenda este una dintre principalele sancţiuni contravenţionale – anularea sanctiunii

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor reprezinta cadrul legislativ aplicabil contraventiilor. Astefel ca prin intermediul acestui act normativ sunt aparate valorile sociale ce nu sunt ocrotite de legea penala. 

Atunci cand autoritatile aplica sau comunica amenzi cu nerespectarea termenelor legale, persoana interesata se poate adresa instantei de judecata cu o cerere in anularea sanctiunii  (amenzii ), avand ca temei institutia prescriptiei extinctive. Astfel ca faptele de natura contraventionala pot fi sanctionate de autoritati doar intr-o perioada limitata de timp calculata de la data savarsirii efectiva a acestora.

anularea sanctiuniiIn cazul aplicarii sau comunicarii unei amenzi cu nerespectarea termenelor impuse de lege contravenientii ( persoanele care ataca un proces-verbal de contraventie ) se pot adresa instantei de judecata. Instanta de judecata urmand sa dispuna anularea sanctiunii si exonerarea petentilor de plata acestora. Agentul constatator ce incheie procesul-verbal prin care este constata o contraventie poate fi : primarul , ofiteri/subofiteri din cadrul M.A.I, prefecti, presedinti al consiliilor judetene, primarul general al Municipiului Bucuresti, conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si de alte persoane indicate in legile speciale.

Amenda aplicata cu depasirea termenului prevazut de lege – anularea sanctiunii

In termen de 6 luni de la savarsirea faptei poate fi aplica o amenda conform dispozitiilor din legea contraventionala. Aplicarea sanctiunii se refera la incheierea efectiva a procesului-verbal de catre agentul constatator.

Daca procesul-verbal este incheiat dupa expirarea termenului de 6 luni intervine prescriptia, prescriptie care poate fi constantata numai de catre o instanta judecatoreasca competenta, printr-o hotarare judecatoreasca. Contravenientul poate formula o plangere, in termen de cel mult 15 zile ( de la comunicarea procesului-verbal ) prin care sa invoce interventia prescriptiei si anularea sanctiunii.

Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia si trebuie sa fie insotita de :

  1. dovada platii taxei judiciare de timbru ( 20 de lei ) ;
  2. documente care fac dovada depasirii termenului de 6 luni.

Amenda comunicata cu depasirea termenului prevazut de lege – anularea sanctiunii

Potrivit Ordonantei de Guvern nr. 2/2011 comunicarea procesului verbal de contraventie trebuie realizata in termen de 2 luni de la data aplicarii sanctiunii.

Astfel ca, agentul constatator este obligat sa comunice procesul-verbal in termen de 2 luni de la data la care l-a incheiat sub sanctiunea prescriptiei, anularea sanctiunii. 

Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia si trebuie sa fie insotita de :

  1. dovada platii taxei judiciare de timbru ( 20 de lei ) ;
  2. documente care fac dovada depasirii termenului de 6 luni.

In situatia in care contravenientul afla de existenta procesului-verbal de contraventie in faza executarii silite, atunci acesta poate invoca prescriptia executarii amenzii pe calea contestatiei la executare.

Informatiile fara de care procesul-verbal de contraventie este NUL

Lipsa anumitor informatii dintr-un proces-verbal atrage nulitatea acestui document. Astfel ca, lipsa mentiunilor privind :

  1. numele, prenumele si calitatea agentului constatator ;
  2. numele si prenumele contravenientului ;
  3. lipsa denumirii si sediului ,in cazul persoanelor juridice ;
  4. fapta savarsita ;
  5. data comiterii acesteia ;
  6. semnatura agentului constatator.

In cazul acestor lipsuri nulitatea ( anularea sanctiunii ) poate fi constata si din oficiu.

Nota : mai multe informatii gasiti aici 

86 views