Salariaţii ar putea beneficia de un nou tip de concediu.

Salariaţii părinţi ar putea să beneficieze de un nou tip de concediu, prevede un proiect de act normativ care urmează să ajungă pe ordinea de zi a senatorilor, fiind propus pentru adoptare. Angajatorii vor fi obligaţi să îl acorde la cererea persoanelor îndreptăţite, iar acestea vor primi lunar şi o indemnizaţie. Pe deasupra, perioada în care angajaţii se vor afla în noul concediu va fi considerată vechime în muncă.

concediu de acomodareSalariaţii vor putea să beneficieze de un concediu de acomodare pe durata perioadei în care li se va încredinţa un copil în vederea adopţiei, conform unui proiect de lege ce va ajunge curând pe ordinea de zi a Senatului (prima Cameră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaţilor). Acesta este înscris în procedura de urgenţă, iar comisiile senatoriale care s-au ocupat de avizare şi amendare au propus plenului adoptarea documentului.

Propunerea de act normativ — prin care se vor aduce modificări semnificative la Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei — prevede că noul concediu va avea o durată de cel mult 90 de zile. În acest timp, salariatul îndreptăţit (oricare dintre cei doi soţi ai familiei adoptatoare) va primi şi o indemnizaţie lunară.

Concediul de acomodare şi indemnizaţia vor fi acordate la cerere, iar aceste drepturi vor fi stabilite şi acordate din ziua următoare celei în care este pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.

Totodată, pentru drepturile persoanelor aflate în concediu de acomodare nu se vor datora impozit şi contribuţii sociale obligatorii, exceptând contribuţia la sănătate. Iar perioada respectivă va fi asimilată stagiului de cotizare la obţinerea indemnizaţiilor pentru concediile medicale, pentru obţinerea pensiei şi pentru obţinerea şomajului.

În plus, perioada concediului de acomodare va fi considerată vechime în muncă, în serviciu şi în specialitate.

Cererea pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei va trebui să fie însoţită de:

  • certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  • documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare;
  • dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

Conform prevederilor proiectului, cererea şi documentele doveditoare se vor depune şi înregistra la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită.

În altă ordine de idei, salariatul care va beneficia de concediul de acomodare şi de indemnizaţia aferentă nu va putea cere, pentru minorul încredinţat pentru adopţie, concediu pentru creşterea copilului sau stimulent de inserţie. Concret, concediul de acomodare va fi acordat doar în cazul adoptării copiilor în vârstă de peste doi ani.

Important! Nu doar salariaţii vor avea dreptul la concediul de acomodare şi indemnizaţia aferentă, ci şi persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau activităţi agricole.

Indemnizaţia de concediu de acomodare va fi de 3.400 de lei

Indemnizaţia care va fi acordată salariatului aflat în concediul de acomodare, potrivit proiectului de lege aflat la Senat, va fi în cuantum de 6,8 ISR. Având în vedere că, în prezent, Indicatorul Social de Referinţă are o valoare de 500 de lei, indemnizaţia va fi de 3.400 de lei.

Atât concediul de acomodare, cât şi plata indemnizaţiei vor înceta la cererea persoanei îndreptăţite sau în ziua următoare celei în care:

  • se împlinesc cele 90 de zile de concediu;
  • copilul împlineşte 18 ani;
  • moare copilul;
  • moare persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură;
  • a rămas definitivă hotărârea judecătorească de revocare a încredinţării în vederea adopţiei.

Angajatorii care nu vor acorda concediul de acomodare vor fi amendaţi

Proiectul de lege prevede că angajatorii vor fi obligaţi să acorde concediul de acomodare, în caz contrar urmând să fie amendaţi. Concret, cei care nu vor acorda salariaţilor îndreptăţiţi acest concediu vor fi sancţionaţi cu o amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.500 de lei.

În acelaşi timp, angajatorii nu vor putea să concedieze angajaţii aflaţi în concediul de acomodare decât dacă acest lucru va fi făcut pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a desfiinţării.

Referitor la salariaţii care vor dori să facă evaluările pentru obţinerea atestatului şi să realizeze potrivirea practică cu copilul, angajatorii vor fi, de asemenea, obligaţi să acorde timp liber, fără micşorarea drepturilor salariale, în limita a cel mult 40 de ore pe an. Timpul liber va fi acordat în baza unei cereri la care se va anexa calendarul întâlnirilor cu copilul sau programul de vizite.

Cei care nu vor acorda timp liber vor putea fi amendaţi tot cu sume cuprinse între 1.000 şi 2.500 de lei.

Sursa : avocatnet.ro

12 views