Despăgubiri RCA datorate de asigurător. Analiza gratuita a dosarului dvs.
Recuperari Asigurari - Insurance Collect

Despăgubiri RCA-Analiza Gratuita

Analiza Gratuita

Îți garantăm succesul plății de despăgubiri RCA

Despăgubiri RCA datorate de asigurător

Despăgubiri RCA

Analiza gratuita a problemei juridice cu care te confrunți. Fiecare problema este unica.

15.800.000 lei

Cea mai mare despăgubire pe care societatea noastră a obținut-o pe un caz.

Comisioane

Cele mai mici comisioane de pe piață. In caz de despăgubiri RCA nu solicitam plați în avans.

Insurance Collect

Societate specializata în despăgubiri RCA datorate de asigurător.

Echipa

Echipa cu experiență formata din specialiști în despăgubiri RCA care te susține.

Colaborare

Contact rapid prin formularul alăturat. Stabilim împreună condițiile unei colaborări.

Contact Insurance Collect

 

Condiții de verificare

Recuperarea de despăgubiri RCA

Legislația din domeniul cuprinde o serie de reguli, unele destul de detaliate, cu privire la stabilirea și acordarea de despăgubiri RCA. Toate aceste reguli alcătuiesc, în ansamblul lor, o adevărată procedură de constatare a prejudiciilor. O procedura de stabilire și acordare a despăgubirilor subsumată interesului prioritar de protecție a persoanei păgubite. Insurance Collect te poate ajuta indiferent ca alegi calea amiabilă ori calea judecătorească!

Stabilirea și acordarea de despăgubiri RCA pe cale amiabilă

Despăgubirile cauzate de accidentele auto pot fi acordate pe cale amiabilă prin înțelegerea părților implicate în raporturile de asigurare. De menționat că normele actuale condiționează plata despăgubirilor către terțul păgubit de consimțământul asiguratului. Reglementările în domeniu, stabilesc anumite reguli speciale privind acordarea de despăgubiri RCA pe cale amiabilă. Reglementari care diferă în funcție de cauza și natura prejudiciilor. Sunt reglementate norme speciale privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru bunurile distruse. Sunt reglementate norme speciale pentru vehiculele avariate sau distruse. Norme speciale pentru vătămări corporale și deces. Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire direct către asigurătorul RCA. în cazul în care riscurile produse sunt acoperite prin asigurarea obligatorie RCA. și se cunoaște atât asigurătorul emitent al poliței cât și autorul accidentului. Depunerea cererii de despăgubire produce anumite efecte specifice în raporturile dintre terțul păgubit și asigurătorul de răspundere civilă. Asigurătorii RCA. rămân direct și nemijlocit răspunzători faţă de terțele persoane prejudiciate. Chiar dacă regularizarea daunelor se face prin intermediul unor persoane împuternicite.

Stabilirea și acordarea de despăgubiri RCA pe cale judecătorească

Dacă însă părțile nu ajung la o înțelegere cu privire la stabilirea și acordarea de despăgubiri RCA, pe cale amiabilă, terțul păgubit are la îndemână acțiunea în justiție. Acțiune care poate fi promovata fie împotriva autorului faptei, pe temeiul dreptului comun. Sau împotriva societății de asigurare de răspundere civilă, în temeiul poliței de asigurare a asiguratului ce a produs accidentul. Nimic nu se opune ca prin aceeași acțiune, dar pe temeiuri diferite, să fie acționați atât asiguratul producător al pagubei cât și asigurătorul de răspundere civilă. Asigurătorul acoperă și eventualele cheltuieli pe care le reclamă intentarea unui proces. Normele speciale în materie de asigurări dispun că, în cazul în care despăgubirile se stabilesc prin hotărâre judecătorească, asigurătorul RCA. va acorda despăgubiri în baza unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă. Asigurătorul poate fi chemat în judecată de către asigurat sau direct de către terțul păgubit în baza acțiunii directe reglementată în mod expres de lege. Când fapta asiguratului reprezinta infracțiune, răspunderea poate fi atrasă în cadrul acțiunii civile din procesul penal sau pe cale separată.

Întinderea maximă de despăgubiri RCA

Cuantumul despăgubiri RCA pentru prejudiciile produse prin accidente este reglementat în art. 24 din Normele aprobate prin Ordinul nr. 14/2011 emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Potrivit textului de lege, asigurătorii RCA. ,au obligația de a stabili limite de despăgubire, care nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt:

1. Pentru accidente produse în anul 2011. :Pentru pagubele materiale produse în unul și același accident. (indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.) limita de despăgubire se stabilește, la un nivel de 750.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului. Pentru accidente produse începând cu anul 2012. :limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabilește la un nivel de 1.000.000 euro. Echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului.

2. Pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident. (indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.) limita de despăgubiri RCA se stabilește, pentru accidente produse în anul 2011, la un nivel de 3.500.000 euro. Echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului. Pentru accidente produse începând cu anul 2012. :limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabilește la un nivel de 5.000.000 euro. Echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului.

Importanta obținerii de despăgubiri RCA

A fi rănit într-un accident auto poate fi un eveniment care iți schimbă viața. În funcție de severitatea vătămărilor, este posibil să nu vă puteți întoarce la locul de muncă sau să aveți viata pe care ați avut-o înainte de accidentInsurance Collect, este una dintre cele mai importante societăți de profil din domeniul prejudiciilor. Specialiștii noștri au o lungă experiență în a ajuta oamenii care au fost răniți în accidente de mașină. Experiența și cunoștințele noastre ne permit să evaluăm rănirile și să stabilim o greșeală din partea șoferului neglijent. Lucrăm cu avocați specializați în asigurări pentru a adapta o echipă la situația dvs. specială și lucrăm cu sârguință pentru a vă aduce cazul într-o rezoluție pozitivă.
Specialiștii noștri vă vor îndruma și asista procesul de vătămare corporală începând de la depunerea cererii pana la obținerea de despăgubiri rca. Vă vom ajuta la fiecare pas, colaborând cu medicii și cu alți experți medicali pentru a determina măsura în care ați suferit vătămarea și cum va afecta restul vieții. Dacă aveți nevoie de un tratament medical special, vă vom ajuta să găsiți medicul potrivit. Ne pasă cu adevărat de ce vi se întâmplă.
despăgubiri RCA