Despagubiri RCA

Victima unui
accident rutier

Dacă ați fost victima unui accident rutier soldat cu pagube materiale, conform prevederilor legale, aveți următoarele drepturi: Potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 132/2017, dreptul de a primi despăgubiri în bani pentru:
 • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte sau expertiză;
 • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condițiile legii;
 • prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei prejudiciate;
Despagubiri RCA

Conform dispozițiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, asigurătorul RCA este obligat, ca în termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire, să ofere un răspuns persoanei prejudiciate.

În cazul în care persoana prejudiciată este de acord cu oferta de despăgubire înaintată de către societate de asigurare, în temeiul dispozițiilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017, aceasta are dreptul de a încasa suma ofertată în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei.

În ipoteza în care persoana prejudiciată nu este de acord cu oferta de despăgubire înaintată de către asigurător, aceasta are dreptul de a sesiza instanța de judecată, în vederea stabilirii cuantumului despăgubirii – art. 22 alin. (1) din Legea nr. 132/2017. În acest caz, asigurătorul are obligația de a achita suma ofertată, care nu formează obiectul litigiului, înainte ca instanța de judecată să pronunțe o soluție în cauză, astfel cum dispun prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 132/2017.

Conform dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 132/2017, valoarea despăgubirilor la care are dreptul persoana prejudiciată este egală cu întinderea prejudiciului, până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA. În cazul daunei economice totale, asigurătorul evaluează vehiculul avariat, printr-un sistem de evaluare specializat sau prin documente emise în condițiile legii pentru a-i determina valoarea de piață din momentul premergător evenimentului. Păgubitul poate opta pentru reparare până la valoarea de piață a vehiculului, calculată în urma evaluării, sau pentru soluționarea cazului ca daună totală prin plata diferenței dintre valoarea de piață a vehiculului și valoarea epavei.  Valoarea reparației se stabilește folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condițiile legii în care unitatea reparatoare auto își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată.

 • Despăgubiri RCA Analiza gratuita a problemei juridice cu care te confrunți. Fiecare problema este unica.
 • Insurance Collect Societate specializata în despăgubiri RCA datorate de asigurător.
 • Departament juridic Colaborarea cu noi nu exclude existenta unui propriu departament juridic.
 • Echipa Echipa cu experiență formata din specialiști în despăgubiri RCA care te susține.
 • Comisioane Cele mai mici comisioane de pe piață. In caz de despăgubiri RCA nu solicitam plați în avans.
 • Colaborare Contact rapid prin formularul alăturat. Stabilim împreună condițiile unei colaborări.

Conform art. 13 alin. (1) din Norma ASF 18/2022, despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, ca urmare a consecinței lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv pentru înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entități autorizate cu acest obiect de activitate, sunt stabilite pe baza documentelor justificative care dovedesc prejudiciul suferit ca urmare a imposibilității utilizării vehiculului avariat. Alineatul (2) stabilește faptul că perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinței lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entități autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada de timp în care proprietarul poate proceda la repararea acestuia, atunci când vehiculul nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic. În cazul în care proprietarul procedează la repararea unui vehicul avariat care nu se încadrează în situația de daună totală economică, perioada menționată la alin. (2) se consideră perioada cuprinsă între data avizării daunei și data constatării avariilor de către asigurător, la care se adaugă perioada în care proprietarul efectuează demersurile necesare introducerii în reparație a vehiculului, fără ca aceasta să depășească 3 zile lucrătoare de la data efectuării constatării avariilor de către asigurătorul RCA; și perioada de timp justificată necesară reparării vehiculului avariat într-o unitate reparatoare auto; aceasta începe de la data semnării documentelor care fac dovada introducerii în reparație a vehiculului.  În cazul vehiculelor avariate a căror utilizare nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic, care se încadrează în categoria daunelor totale economice și nu se mai repară, perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinței lipsei de folosință a vehiculului avariat este perioada cuprinsă între data avizării daunei și data la care asigurătorul RCA înaintează oferta de despăgubire.

În cazul în care asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenele legale sau și le îndeplinește în mod defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, persoana păgubită are dreptul de a primi penalități de întârziere, în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere, așa cum dispun prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017.

Pentru o oferta personalizata în vederea activității de recuperarea despăgubirilor de la asigurător, va rugam sa ne contactați

Formular de contact  GO TOP