Despagubiri victime accidente rutiere

Contractul de asigurare
de răspundere civilă auto

Contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, a cărui încheiere se constată prin polița de asigurare RCA, atestă existența asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule.

În temeiul acestui contract, asigurătorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.

Dspagubiri victime accidente rutiere

Conform dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte sau expertiză;
 • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condițiile legii;
 • prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei prejudiciate;
 • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate;
 • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând terțului păgubit, de la locul accidentului la locația în care se găsește centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.
 • Adoptam o politica de preț bazată pe comisioanele percepute, ca procent din suma efectiv recuperata. Comisioane care se plătesc de către client numai și dacă se recuperează suma restanta.
 • Colaborarea cu noi nu exclude existenta unui propriu departament juridic. Departament care va avea posibilitatea de a se implica în rezolvarea problemelor existente.
 • Aveți posibilitatea sa inserați în contractele încheiate cu partenerii dumneavoastră faptul ca. : "în caz de neplata", veți apela la serviciile noastre pentru recuperarea creanțelor.

De asemenea, indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice, în incinte și în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât și în timpul staționării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri, până la limita de răspundere prevăzută în contractul RCA, pentru:

 • prejudiciul produs de dispozitivele sau instalațiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a atașului tractat de vehicul;
 • prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat;
 • prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul își are cauza în însușirile, acțiunea sau inacțiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanțelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
 • prejudiciile provocate terților, drept consecință a deschiderii ușilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staționează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic;
 • prejudiciile provocate terților, drept consecință a conducerii vehiculului sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

În caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori decesului, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât și pentru persoanele aflate în acel vehicul, cu excepția conducătorului vehiculului din vina căruia s-a produs accidentul.

În caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori decesului altor persoane în afara conducătorului auto răspunzător de producerea accidentului, se acordă despăgubiri și pentru prejudiciile produse soțului/soției sau persoanelor care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat.

În caz de vătămare corporală sau deces, ca urmare a unui accident rutier, stabilirea despăgubirii se poate realiza atât pe cale amiabilă, cât și pe cale judecătorească.

Soluționarea unui dosar de daună pe cale amiabilă este posibilă în ipoteza în care oferta de despăgubire emisă de asigurătorul RCA respectă criteriile de evaluare stabilite de legiuitor, iar persoana prejudiciată este de acord despăgubirea oferită de asigurător, considerând că aceasta acoperă în integralitate prejudiciile suferite ca urmare a unui eveniment rutier.

În situația în care persoana prejudiciată și asigurătorul RCA nu reușesc să ajungă la un consens, asigurătorul RCA este obligat să procedeze la plata sumei ofertate, aspect stipulat în mod expres de art. 23 alin. (5) din Legea nr. 132/2017. Pentru diferența dintre suma oferită de asigurător și suma solicitată de persoana prejudiciată, aceasta din urma se va adresa instanței de judecată, în vedere stabilirii cuantumului despăgubirilor care i se cuvine, formulând o acțiune în pretenții împotriva asigurătorului RCA.

În urma acțiunii în pretenții pe care persoana prejudiciată o formulează împotriva asigurătorului RCA, instanța de judecată, analizând întregul material probator de la dosarul cauzei (înscrisuri, martori, expertize), va pronunța o soluție prin care va stabili cuantumul despăgubirilor care se cuvin persoanei prejudiciate, asigurătorul RCA având obligația de la proceda la plata sumei stabilită prin hotărârea judecătorească în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a acesteia. În caz contrar, acesta va suporta sancțiunea menționată anterior, respectiv va fi obligat la plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire.

Pentru o oferta personalizata în vederea activității de recuperarea despăgubirilor de la asigurător, va rugam sa ne contactați

Formular de contact  GO TOP