Constrangerea morala ce determina făptuitorul sa comisa o fapta penala

Archives

65 Articles

Constrangerea morala ce determina făptuitorul sa comisa o fapta penala

by #recuperari-asigurari

constrangerea morala

Constrangerea morala reprezinta o cauza de neimputabilitate constând în acțiunea unei persoane exercitata asupra psihicului unei alte persoane prin amenințarea cu un pericol grav, iminent, inevitabil și injust. Aceasta acțiune are drept urmare lipsirea făptuitorului de posibilitatea deținerii controlului asupra voinței sale. Astfel, sub stăpânirea acestei temeri grave făptuitorul este determinat sa comita o fapta penala. In aceasta situație făptuitorul este responsabil, conștient de fapta sa. Insa, nu poate decide liber ce comportament sa urmeze, fiindu-i afectata libertatea de voință. Prin urmare nu i se poate imputa săvârșirea faptei.

Continue reading “Constrangerea morala ce determina făptuitorul sa comisa o fapta penala” »

331 views

Constrangerea fizica a făptuitorului la săvârșirea unei fapte penale

by #recuperari-asigurari

constrangerea fizicaConstrangerea fizica este o cauza de neimputabilitate constând în presiunea pe care un eveniment imprevizibil și irezistibil (forța majora) sau o persoana ori un animal o exercita asupra fizicului unei persoane. Aceasta situație are ca urmare lipsirea persoanei respective de posibilitatea de a avea control asupra acțiunilor sale. Lipsa de control determina persoana (făptuitorul) sa comita o fapta prevazuta de legea penala, nejustificata. In aceasta situație, făptuitorul este responsabil, conștient de fapta sa, însă nu poate acționa liber. Astfel, libertatea fizica a făptuitorului este anihilata și, prin urmare, nu i se poate imputa săvârșirea faptei.

Continue reading “Constrangerea fizica a făptuitorului la săvârșirea unei fapte penale” »

259 views

Sechestrul judiciar

by #recuperari-asigurari

sechestrulSechestrul judiciar reprezinta o măsura asiguratorie care reprezinta, asa cum prevede art. 972 C.proc.civ., indisponibilizarea bunului/lor ce formează obiectul litigiului. De asemenea, conform textului de lege pot forma obiectul măsurii și alte bunuri în afara celor ce fac obiectul litigiului. In acest din urma caz sechestrul judiciar se realizează prin încredințarea pazei bunului unui administrator-sechestru desemnat potrivit legii. Așadar, sechestrul judiciar reprezinta măsura ce se aplica în cazul bunurilor care formează obiectul litigiului pe fond. Măsura poate fi dispusa și asupra unor bunuri cu privire la care nu exista un proces. Ea se realizează prin încredințarea acestor bunuri unui administrator-sechestru, pana când procesul va fi finalizat printr-o hotărâre executorie.

Continue reading “Sechestrul judiciar” »

158 views

Poprirea asiguratorie – mijloc de indisponibilizare

by #recuperari-asigurari

poprirea asiguratoriePoprirea asiguratorie reprezinta o măsura asiguratorie ce are ca scop asigurarea părții, prin indisponibilizare. Poprirea asiguratorie nu reprezinta o măsură de executare silita, ci un mijloc procesual care intra în conținutul acțiunii civile. Aceasta măsură se poate înființa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile incorporale. Bunurile asupra cărora se înființează poprirea asiguratorie trebuie sa fie bunuri urmaribile ale debitorului. De asemenea, aceste bunuri sunt datorate debitorului de o terță persoana sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile de înființare prevazute la art. 953 C.proc.civ. (adică cele de la înființarea măsurii sechestrului asigurător).

Continue reading “Poprirea asiguratorie – mijloc de indisponibilizare” »

31 views

Sechestrul asigurator – măsura de indisponibilizare a bunurilor urmăribile

by #recuperari-asigurari

sechestrul asiguratorSechestrul asigurator reprezinta măsura asiguratorie care consta în indisponibilizarea bunurilor mobile și. /sau imobile urmaribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care creditorului unei sume de bani va obține un titlu executoriu. – art. 952 C.proc.civ. Astfel, sechestrul asigurator poate fi aplicat doar în cazul în care litigiul principal are ca obiect plata unei sume de bani. Obiectul sechestrului asigurator îl pot forma doar bunurile (mobile / imobile) urmaribile ale debitorului. Aceste bunuri urmaribile se pot afla în posesia debitorului sau în posesia unui terț. 

Continue reading “Sechestrul asigurator – măsura de indisponibilizare a bunurilor urmăribile” »

111 views

Divort – desfacerea căsătoriei și efectele acestuia

by #recuperari-asigurari

divortPotrivit art. 259 alin. (6) C.civ., căsătoria poate fi desfăcută prin divort, în condițiile legii. In actuala reglementare, divortul poate avea loc pe cale administrativa sau notariala, atunci când exista acordul soților. Iar în situația în care nu exista un astfel de acord, desfacerea căsătoriei se realizează pe cale judiciara. Art. 373 C.civ., prevede motivele pentru care se poate formula cererea de divort. Astfel, reprezinta motive care conduc la destrămarea căsătoriei:

Continue reading “Divort – desfacerea căsătoriei și efectele acestuia” »

472 views

Partajul – sistarea stării de proprietate comuna

by #recuperari-asigurari

partajulPartajul este operațiunea juridica prin care se pune capăt unei stări de proprietate comuna. Bunul ori bunurile care formează obiectul proprietății se vor împarți în materialitatea lor intre titulari. Fiecare titular va deveni proprietar exclusiv asupra unei parți determinate din bun sau asupra anumitor bunuri. Partajul poate fi făcut prin înțelegerea parților (partajul prin buna învoială) fie ca este vorba de un partaj succesoral, de sistarea stării de coproprietate sau de împărțirea bunurilor comune ale soților ca efect al desfacerii căsătoriei. Astfel, cei interesați apelează la un partaj voluntar iar, numai în măsura neînțelegerilor se adresează instantei de judecata. Partajul judiciar poate fi cerut fără ca părțile sa fie ținute de un eventual partaj voluntar obligatoriu.

Continue reading “Partajul – sistarea stării de proprietate comuna” »

1.180 views

Stabilirea despăgubirilor în caz de vătămare corporala

by #recuperari-asigurari

despăgubirilor în caz de vătămare corporalaStabilirea despăgubirilor în caz de vătămare corporala se realizează prin acordarea de sume de bani, fiind vorba de un prejudiciu patrimonial. Pentru aceleași vătămări poate fi acordata, în condițiile lui art. 1391 C.civ., și o despăgubire. Astfel, componenta morala se repara atât prin acordarea unei despăgubiri, dar și prin mijloacele juridice nepatrimoniale.

Continue reading “Stabilirea despăgubirilor în caz de vătămare corporala” »

26 views

Locul deschiderii succesiunii

by #recuperari-asigurari

locul deschiderii succesiuni Locul deschiderii succesiunii este prevazut de Codul civil prin dispozițiile referitoare la moștenire în general. Trebuie precizat faptul ca patrimoniul defunctului se transmite prin moștenire legala dacă defunctul nu dispune altfel prin testament. Este posibil ca o parte din patrimoniul defunctului sa se transmită prin testament, iar cealaltă parte prin moștenire legala. Moștenirea reprezinta transmiterea patrimoniului defunctului (pers. fizica decedata) către una sau mai multe persoane în ființă. De asemenea, moștenirea se va deschide numai în momentul decesului persoanei care lasă moștenirea. Orice act juridic care are ca obiect o moștenire nedeschisa este sancționat cu nulitatea absoluta.

Continue reading “Locul deschiderii succesiunii” »

20 views

Prejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj

by #recuperari-asigurari

Prejudiciul prin pierderea șanseiPrejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj este vizat de art. 1358 alin. 4 C.civ., care prevede posibilitatea reparării acestui tip de prejudiciu. Astfel, dacă fapta ilicita a determinat pierderea șansei de a obține un avantaj sau de a evita o paguba art. 1385 C.civ., – reparația va fi proporționala cu probabilitatea obținerii avantajului ori, după caz, a evitării pagubei. In aceasta situație se va avea în vedere și situația concreta a victimei. Aceasta situație este guvernata de ideea de probabilitate trebuie probata de persoana vătămată. Proba acestui prejudiciu se realizează în raport de împrejurările concrete.

Continue reading “Prejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj” »

43 views