Achiesarea paratului la pretențiile reclamantului

Achiesarea paratului la pretențiile reclamantului

by #recuperari-asigurari

achiesareaAchiesarea paratului la pretențiile reclamantului are o semnificație atât de ordin probator (mărturisire), cât și un act de dispoziție. Recunoașterea pretențiilor reclamantului reprezinta renunțarea paratului la mijloacele pe care legea i le pune la dispoziție pentru a se apăra. Achiesarea paratului poate fi parțială sau totala. Achiesarea totala a paratului se poate realiza numai pe calea unei mărturisiri pure și simple. Mărturisirea calificata și mărturisirea complexa nu pot fi considerate achiesare. In ambele cazuri, în fapt, paratul nu recunoaște pretențiile reclamantului. Achiesarea paratului poate fi atât judiciara, cât și extrajudiciara. Recunoașterea pretențiilor reclamantului poate fi făcută atât verbal în fata instantei, cât și în scris, prin înscris sub semnătură privata sau autentic.

Efectele achiesării paratului la pretențiile reclamantului

Potrivit art. 436 C.proc.civ., atunci când paratul recunoaște în tot sau în parte pretențiile reclamantului, instanta, la cererea reclamantului, va da o hotărâre în măsura recunoașterii. Hotărârea parțială nu este pronunțată din oficiu, ci, numai la cererea reclamantului, în respectarea principiului disponibilității. Daca recunoașterea este parțială, judecata va continua cu privire la pretențiile ramase nerecunoscute, instanta urmând a pronunța o a doua hotărâre. Daca recunoașterea are loc în fata instantei de apel, hotărârea primei instante va fi anulata, în tot sau în parte, în măsura recunoașterii. Achiesarea se poate realiza și în fata instantei de recurs, urmând ca aceasta sa facă aplicarea prevederilor art. 437 alin (1) C.proc.civ.

Momentul și calea de atac privind achiesarea paratului

Achiesarea paratului poate avea loc oricând înainte de închiderea dezbaterilor, atât în fata primei instante, cât și a celei de apel/recurs. Când recunoașterea intervine la primul termen de judecata în fata primei instante:

  • și paratul nu fusese pus în întârziere/nu se afla de drept în întârziere – nu va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata.

Hotărârea pronunțata în baza recunoașterii paratului (recunoaștere totala sau parțiala) poate fi atacata numai cu recurs la instanta superioara. Aceasta hotărâre este susceptibila și de contestație în anulare și revizuire dacă sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate. Aceste hotărâri sunt executorii de drept, însa, nu se bucura de autoritate de lucru judecat. Hotărârea în baza recunoașterii reprezinta un act de dispoziție al paratului și nu are la baza verificările jurisdicționale ale instantei. Achiesarea paratului poate privi și o cerere reconvențională sau orice alta cerere care are natura unei cereri de chemare în judecata.