Autoritatea părintească - interesul superior al copilului

Autoritatea părintească – interesul superior al copilului

by #recuperari-asigurari

Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinti. În regula generală, autoritatea părintească trebuie exercitată de ambii părinți. Conform art. 503 NCC “părintii exercita împreuna și în mod egal autoritatea părintească. Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului. Părinții îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. În caz de divorț exercitarea autorității părintești fată de copiii rezultați din căsătoria desfăcută se va face, de regula, tot în comun de către ambii părinți.

Autoritatea părinteascăAmbii părinți răspund pentru creșterea copiilor lor minori.

Ori de câte ori există neînțelegeri între părinți cu privire la exercițiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părințești instanta de tutela va hotărî. Instanța de tutelă, după ce îi ascultă pe părinti și luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială, hotărăște potrivit interesului superior al copilului. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 NCC fiind aplicabile. 

Autoritatea părintească se exercită până la data când copilul dobândește capacitatea deplină de exercițiu. Copilul datorează respect părinților săi indiferent de vârsta sa.

Obligațiile generale ale părinților – Autoritatea părintească

Părinții au îndatorirea de a crește copilul în condiții care să asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială în mod armonios. În acest scop, părinții sunt obligați:

  • să coopereze cu copilul și să îi respecte viața intimă, privată și demnitatea;
  • să prezinte şi să permită informarea şi lămurirea copilului despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia;
  • să ia toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor copilului;
  • să coopereze cu persoanele fizice și persoanele juridice cu atribuții în domeniul îngrijirii, educării și formării profesionale a copilului.

Măsurile disciplinare nu pot fi luate de părinți decât cu respectarea demnității copilului. Sunt interzise luarea unor măsuri, precum și aplicarea unor pedepse fizice, de natură a afecta dezvoltarea fizică, psihică sau starea emoțională a copilului.