Capacitatea de a incheia acte juridice

Capacitatea de a incheia acte juridice

by #recuperari-asigurari

acte juridiceCapacitatea de a încheia acte juridice este o condiție de fond, esențială, de validitate și generala a actului juridic civil. Pentru persoanele juridice, regula, o constituie capacitatea de a dobândi orice drepturi și obligații civile. Afara de cele care prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice.

In cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, regula este subordonata specialității.

Nerespectarea incapacității de a încheia acte juridice atrage sancțiunea nulității actului juridic respectiv:
  • In cazul persoanelor fizice. Nulitatea absoluta. : dacă s-a nesocotit o incapacitate de folosință pentru ocrotirea unui interes general. Nulitatea relativa. :când s-a nesocotit o incapacitate de folosință pentru ocrotirea unui interes individual. Sau nesocotirea regulilor referitoare la capacitatea de exercițiu;
  • In cazul persoanelor juridice. Intervine nulitatea absoluta. :în cazul nerespectării principiului specialității capacității de folosință a persoanei juridice fără scop lucrativ. Precum și lipsa capacității de folosință a persoanei juridice. Intervine nulitatea relativa. :la nerespectarea anumitor dispoziții privind capacitatea de exercițiu a persoanei juridice.

Aspecte privind acte juridice

Acte unilaterale, acte  bilaterale și acte plurilaterale.

Aceste acte juridice se clasifica în funcție de numărul parților. Nu trebuie pus semnul egalității intre noțiunea de parte și noțiunea de persoana, întrucât o parte poate fi formata și din doua sau mai multe persoane. Aceasta clasificare prezintă importanta sub aspectul revocării lor. Daca actele juridice bilaterale/plurilaterale pot fi revocate de comun acord de către parți. (printr-un act simetric celui de constituire). Asupra actelor juridice unilaterale nu se poate reveni printr-o manifestare de voință în sens contrar. Cu excepția cazurilor prevazute de lege.
 

Acte cu titlu oneros și acte cu titlu gratuit.

Acte de conservare , acte de administrare și acte de dispoziție.

Aceasta clasificare prezintă importanta în ceea ce privește capacitatea părților de a încheia acte juridice civile. Un act de administrare, în măsura în care nu este lezionar, poate fi încheiat de minorul .(cu capacitate restrânsă). fără a fi nevoie de încuviințarea prealabila a ocrotitorului legal. Iar pentru minorul lipsit de capacitate de exercițiu, actele de administrare se încheie de reprezentantul legal. Actele de dispoziție pot fi încheiate de minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă, dar numai cu încuviințarea prealabila a ocrotitorului legal. Iar pentru cel incapabil de către reprezentantul legal, cu autorizarea instantei de tutela.
 

Acte juridice consensuale, acte juridice solemne și acte juridice reale.

Aceasta clasificare prezintă importanta în privința nerespectării formei prevazute de lege. In cazul actelor solemne. Nerespectare ce atrage sancțiunea nulității absolute. Iar în cazul actelor juridice reale acestea nu se pot forma valabil decât dacă manifestarea de voință este însoțită de remiterea ori predarea bunului.

Acte patrimoniale și acte ne-patrimoniale.

Acte cu executare dintr-o data și acte cu executare succesiva. In materia acestor clasificări sancțiunea pentru neexecutarea culpabila este rezoluțiunea. Cu efecte retroactive. Iar în cazul contractelor cu executare succesiva sancțiunea ce intervine este rezilierea. (cu efecte numai pentru viitor).