Clauza de neconcurenta dintr-un contract individual de munca

Clauza de neconcurenta dintr-un contract individual de munca

by #recuperari-asigurari

clauza de neconcurentaClauza de neconcurenţă reprezinta situația în care salariatul este obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurentă cu cea prestată la angajatorul său. Aceasta obligație este prevazuta în schimbul unei indemnizații de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă. Insa, pentru a putea opera, clauza de neconcurenta trebuie sa îndeplinească unele condiții de valabilitate.

Astfel, în cadrul contractului individual de munca trebuie sa se regăsească următoarele: 

  • activitatea/activitățile care sunt interzise salariatului la încetarea contractului de munca;
  • perioada pentru care își produce efectele clauza de neconcurenta;
  • cuantumul lunar al indemnizației de neconcurenta;
  • nominalizarea terilor în favoarea cărora se interzice prestarea activităților de către salariat;
  • aria geografica unde salariatul nu poate concura cu fostul angajator.

Indemnizația de neconcurenta

Indemnizația de neconcurenţă nu este venit de natura salarială și se impozitează la persoana fizică beneficiară. venitul obținut cu titlu de indemnizație de neconcurenţă se impozitează cu 16% și se plătește de către angajator. Clauza de neconcurenţă își poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă.

Situațiile în care clauza de neconcurenta nu își produce efectele

Clauza de neconcurenţă prevăzută în contractul individual de muncă nu își produce efectele în cazurile în care încetarea acestuia s-a produs:
  • prin demiterea angajatului din motive care nu țin de persoana acestuia din urma.
  • de plin drept, cu excepția cazurilor speciale prevazute de art. 56 din Legea nr. 53/2003.

Efectele clauzei de neconcurenta

Aceeași Lege nr. 53/2003 prevede imposibilitatea interzicerii prin clauza de neconcurenta exercitarea profesiei salariatului sau a specializării acestuia. Efectele clauzei pot fi diminuate de către instanta de judecata la cererea salariatului sau a I.T.M.
In cazul nerespectării cu rea-credință a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizației. De asemenea, angajatorul are dreptul și la daune-interese, în situația în care nerespectarea clauzei crează un prejudiciu.