Consimțământul persoanei vătămate – înlătură caracterul penal al faptei

Consimțământul persoanei vătămate – înlătură caracterul penal al faptei

by #recuperari-asigurari

consimțământul persoanei vătămateCauza justificativa consimțământul persoanei vătămate este reglementata de Codul penal în art. 22. C.pen. Pentru retinerea aceste cauze justificative este necesar ca fapta sa fie tipica. Consimțământul persoanei vătămate poate exista atât în cazul persoanei fizice cât și în cazul persoanei juridice. Poate exista cu privire la o infracțiune săvârșita cu intenție, intenție depășită, cât și cu privire la cea săvârșită din culpa. Aceasta cauza justificativa poate conduce și la retinerea unei forme atenuante a unei infracțiuni. Ex: “Uciderea la cererea victimei” –art. 190 C.pen., – constituie o infracțiune autonoma atenuanta a omorului.

Pentru a se retine aplicarea cauzei justificative, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

A.Sa existe un consimțământ valabil exprimat al persoanei vătămate cu privire la săvârșirea unei fapte prevazute de legea penala.

  • Consimțământul sa fie serios, liber și exprimat în cunoștința de cauza. In cazul persoanei juridice, este necesar ca consimțământul sa provină de la organele care puteau angaja persoana juridica. Sa provină la o persoana capabila sa-și dea seama de urmările faptei sale (de la o persoana cu discernământ). Insa, nu este necesar ca persoana vătămată sa aibă capacitate deplina de exercițiu. Consimțământul poate fi dat oral, în scris, prin mijloace tehnice de comunicare la distanta etc. De asemenea, consimțământul poate fi dat chiar și tacit.

B.Consimțământul sa privească valori sociale al căror titular este persoana vătămată și de care aceasta poate dispune în mod legal.

  • Este astfel necesar ca persoana vătămată sa fie titularul valorii sociale protejate de lege. De asemenea, este necesar ca aceasta sa poată dispune în mod liber de valoarea sociala lezata sau pusa în pericol. Cauza justificativa nu operează dacă persoana vătămata nu poate dispune de valoarea sociala deși este titularul acestei valori. De exemplu în cazul unei sculpturi care face parte din patrimoniul cultural mobil (Legea nr. 82/200) deteriorarea acestui bun de către proprietar ori alta persoana nu va reprezenta cauza justificativa. De asemenea, cauza justificativa nu va opera cu privire la infracțiunile contra vieții. In acest din urma caz, făptuitorul va răspunde pentru omor, omor calificat sau uciderea la cererea victimei.

C.Consimțământul sa fie anterior primului act de executare al faptei tipice

  • Nu se va retine consimțământul persoanei vătămate, ci o tentativa, în cazul în care consimțământul survine pe parcursul actelor de executare. De asemenea, cauza justificativa nu operează dacă nu exista un consimțământ anterior, ci numai o ratificare ulterioara. In cazul infracțiunilor cu o durata de consumare în timp, consimțământul trebuie sa existe valabil exprimat pe întreaga durata a faptei.

Efectele cauzei justificative- consimțământul persoanei vătămate

  • Înlătură caracterul penal al faptei, care devine astfel o fapta justificata (licita).
  • Nu pot fi aplicate făptuitorului pedepse, măsuri educative ori alte sancțiuni de drept penal.
  • Daca consimțământul este dat valabil pentru comiterea unei fapte tipice cu intenție, însa din culpa se produce rezultatul mai grav decât cel pentru care fusese exprimat consimțământul, făptuitorul va răspunde penal pentru fapta mai grava comisa din culpa.
  • Produce efecte în rem, ce se răsfrâng și asupra participanților.
  • Daca se retine consimțământul persoanei vătămate în cursul urmăririi penale, procurorul va dispune clasarea. Iar, instanta, în cursul judecații, va dispune achitarea.
  • Retinerea comiterii faptei cu consimțământul persoanei vătămate înlătură, în principiu, răspunderea civila delictuala.