Constrangerea fizica a făptuitorului la săvârșirea unei fapte penale

Constrangerea fizica a făptuitorului la săvârșirea unei fapte penale

by #recuperari-asigurari

constrangerea fizicaConstrangerea fizica este o cauza de neimputabilitate constând în presiunea pe care un eveniment imprevizibil și irezistibil (forța majora) sau o persoana ori un animal o exercita asupra fizicului unei persoane. Aceasta situație are ca urmare lipsirea persoanei respective de posibilitatea de a avea control asupra acțiunilor sale. Lipsa de control determina persoana (făptuitorul) sa comita o fapta prevazuta de legea penala, nejustificata. In aceasta situație, făptuitorul este responsabil, conștient de fapta sa, însă nu poate acționa liber. Astfel, libertatea fizica a făptuitorului este anihilata și, prin urmare, nu i se poate imputa săvârșirea faptei.

1. Condițiile necesare pentru a se retine constrangerea fizica

A. Existenta unei constrângeri asupra fizicului făptuitorului

Forta exterioara ce realizează constrangerea fizica poate proveni dintr-un eveniment imprevizibil și irezistibil (de ex. : starea de leșin) sau poate fi exercitata de o persoana ori de un animal. Astfel, constrangerea fizica poate fi determina de o cauza exterioara, cât și de o cauza interna. Constangerea fizica trebuie exercitata direct asupra făptuitorului. Constrângerea fizica a unei alte persoane pentru a-l determina pe făptuitor la un anumit comportament poate atrage constrângerea morala.
Daca constrângerea este exercitata de o persoana atunci va exista o participație improprie sub forma instigării la fapta celui constrâns. Ceea ce înseamnă ca instigatorul va răspunde penal chiar dacă făptuitorului i se retine cauza de neimputabilitate.
Daca starea de constrângere este realizata chiar de către făptuitor, pentru ca acesta ulterior sa o invoce drept cauza de neimputabilitate – dispozițiile art. 24 NCP nu sunt aplicabile. Ceea ce înseamnă ca făptuitorul va răspunde penal pentru fapta săvârșită.
De asemenea nu va fi incidenta dispoziția prevazuta de art. 24 NCP atunci când făptuitorul a putut sa prevadă intervenția forței exterioare și a putut face demersuri pentru a evita efectele sale. In aceasta situație făptuitorul va răspunde penal pentru săvârșirea faptei cu intenție.
Constrangerea fizica trebuie sa existe la momentul la care făptuitorul săvârșește fapta prevazuta de legea penala. Iar în cazul infracțiunilor continue, continuate, pe tot parcursul săvârșirii faptei.
In cazul concursului de infracțiuni, constrangerea fizica trebuie sa existe la momentul comiterii fiecărei infracțiuni concurente.

B. Constrangerea fizica sa fie irezistibila

Persoana constrânsă sa nu poată opune o rezistenta eficace acțiunii de constrângere. De asemenea, făptuitorul (cel constrâns) trebuie sa acționeze. Acesta nu poate opta intre a acționa și a nu realiza fapta penala.

C. Fapta săvârșită sub imperiul constrângerii fizice sa fie prevazuta de legea penala

Fapta penala poate fi săvârșită printr-o acțiune, însa aceasta poate fi realiza și printr-o inacțiune. De asemenea, fapta penala poate rămâne în forma tentative sau poate fi consumata. Fapta penala poate fi săvârșită în calitate de autor sau de participant. Daca făptuitorul continua săvârșirea faptei după ce constrangerea fizica a încetat, atunci va răspunde penal

2. Efectele produse de constrangerea fizica

  • Înlătură caracterul penal al faptei comise sub imperiul constrângerii fizice. Astfel, nu pot fi aplicate făptuitorului pedepse sau măsuri educative. Insa pot fi aplicate acestuia măsuri de siguranță, cu excepția confiscării extinse. Cu privire la aceasta din urma măsură de siguranță, se poate dispune doar dacă se dispune o soluție de condamnare.
  • Constrangerea fizica produce efecte numai in personam. Ceea ce înseamnă ca efectele sale nu se răsfrâng și asupra participanților.
  • Daca se constatata constrangerea fizica în cursul urmăririi penale procurorul va dispune clasarea. Iar dacă se constanta în cursul judecații, instanta ca dispune achitarea.
  • Înlătură răspunderea delictuala a făptuitorului.
  • Persoana care exercita actele de constrângere asupra făptuitorului va răspunde penal (pentru participație improprie) și civil (pentru prejudiciul cauzat prin fapta comisa).