Dreptul de a folosi bunul altuia-Dreptul de uz si dreptul de abitatie

Dreptul de a folosi bunul altuia – Dreptul de uz

by #recuperari-asigurari

Dreptul de a folosi bunul altuia – Dreptul de uz/ Dreptul de abitație

Dreptul de uz și dreptul de abitație sunt varietăți ale dreptului de uzufruct. Titularul dobândește prerogativa de a folosi bunul și prerogativa de a-i culege fructele. Insă, numai pentru nevoile lui și ale familiei sale.

Dreptul de uz

dreptul de uzUzul este definit de art. 749 C.civ. ca fiind „dreptul unei persoane de a folosi bunul altuia și de a-i culege fructele naturale și industriale numai pentru nevoile proprii și ale familiei sale.”. Prin urmare, titularul dreptului de uz nu poate culege și fructele civile. Întrucât acestea se obțin prin folosința bunului de către o alta persoana. Insa, uzurarul nu are dreptul de a închiria sau arenda bunul asupra căruia poarta dreptul de uz. Dreptul de uz nu poate avea ca titular decât o persoana fizica.

Dreptul de abitație

Potrivit art. 750 C.civ.,. dreptul „de a locui în locuința nudului proprietar împreuna cu soțul și copii săi. Chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitația. Precum și cu părintii și alte persoane aflate în întreținere”.

Deosebirea dintre dreptul de uz și dreptul de abitație

Deosebirea dintre dreptul de uz și dreptul de abitație consta în obiectul lor. In sensul ca, atunci când acest obiect este o locuința, suntem în prezenta unui drept de abitație. Iar în toate celelalte cazuri, a unui drept de uz. Într-o alta formulare, se poate spune ca dreptul de abitație este un drept de uz având ca obiect o locuința.

Ambele drepturi pot fi constituite în temeiul unui act juridic ori în alte moduri legale.

Articolul 752 C.civ. instituie o anumita interdicție. De a ceda dreptul sau sau de a închiria ori arenda bunul ce face obiectul acestor drepturi. Aceasta interdicție vizează atât uzul cât și dreptul de abitație.