Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor. Cote succesorale

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor. Cota succesorala

by #recuperari-asigurari

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor

Dreptul la moștenire al soțuluiDreptul la moștenire al soțului supraviețuitor exista indiferent de clasa de moștenitori cu care vine în concurs. Ceea ce înseamna ca soțul supraviețuitor are dreptul la moștenirea defunctului dacă sunt îndeplinite condițiile legii. Sotul supraviețuitor beneficiază de o rezerva succesorala și ii sunt acordate o serie de drepturi speciale. Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor este intentat pe calitatea acestuia de soț, nu pe gradul de rudenie. Astfel ca, calitatea de soț la data deschiderii moștenirii este esențială pentru a culege moștenirea sau partea din moștenire. Potrivit art. 970 C.civ. soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moștenirii, nu exista o hotărâre de divorț definitiva. Concubinajul, oricât de durabil ar fi, nu conferă vocație succesorala legala concubinului supraviețuitor.

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor dintr-o căsătorie anulata

Constatarea nulității absolute ori declarate nulității relative a căsătoriei desființează cu efect retroactiv căsătoria. Astfel, este desființată și vocația succesorala a soțului supraviețuitor. In mod excepțional, în cazul căsătoriei putative, soțul de buna-credință păstrează situația unui soț dintr-o căsătorie valabila. Acest statut este păstrat pana la data când hotărârea instantei judecătorești rămâne definitiva. Insa, soțul de rea-credință va pierde cu efect retroactiv calitatea de soț și astfel nu va putea moșteni. Art. 304 C.civ. reglementează căsătoria putativa. Sotul supraviețuitor are în momentul deschiderii succesiunii o dubla calitate juridica. :aceea de proprietar devălmaș al comunității de bunuri și aceea de succesibil al defunctului.
 

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor în concurs cu celelalte clase de moștenitori

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor este recunoscut indiferent de clasa de moștenitori cu care acesta vine în concurs. Sotul supraviețuitor nu este înlăturat de la moștenire și nici nu înlătură de la moștenire rudele defunctului. Dreptul la moștenire al soțului diferă în funcție de clasa cu care vine în concurs. Cota soțului la moștenirea defunctului este de:
  • un sfert din moștenire. Daca vine în concurs cu descendenții defunctului;
  • o treime din moștenire. Daca vine în concurs atât cu ascendenții privilegiați, cât și cu colateralii privilegiați ai defunctului;
  • jumătate din moștenire. Daca vine în concurs fie numai cu ascendenții privilegiați, fie numai cu colateralii privilegiați ai defunctului;
  • trei sferturi din moștenire. Daca vine în concurs fie cu ascendenții ordinari, fie cu colateralii ordinari ai defunctului.

Aspecte juridice privind dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor

Trebuie menționat faptul ca soțul supraviețuitor vine la moștenire numai în nume propriu, nu și prin reprezentare. Este atât moștenitor rezervatar, cât și moștenitor sezinar. Este obligat la raportul donațiilor primite de la defunct atunci când vine în concurs cu descendenții. Dreptul la moștenire al soțului se calculează diferit atunci când vine în concurs cu moștenitori aparținând unor clase diferite. Astfel, cota soțului se stabilește ca și când acesta ar fi venit în concurs numai cu cea mai apropiata dintre ele. Ex. : dacă vine în concurs cu descendenții dezmoșteniți și cu moștenitorii din clasa a-II-a. :cota soțului supraviețuitor este de 1/4. Ca și când ar fi venit la moștenire numai cu descendenții.
 

Dreptul la moștenire al soțului asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic care au fost afectate folosinței comune

Acest drept special exista numai atunci când acesta nu vine la moștenire cu descendenții defunctului. Sotul va moșteni, pe lângă cota stabilita, și mobilierul și obiectele de uz casnic afectate folosinței comune a soților. Acest drept special exista numai când vine la moștenire cu clasa a-II-a, a-III-a și a-IV-a. De asemenea, soțul defunct nu trebuie sa fi dispus de partea sa din aceste bunuri prin donații sau legate. Acest drept este reglementat ca un drept special de moștenire legala.
 

Dreptul de abitație al soțului supraviețuitor

Sotul supraviețuitor care nu este titularul niciunui drept real de folosință a unei alte locuințe beneficiază de acest drept. Acest drept este exercitat asupra casei în care a locuit pana la data deschiderii moștenirii, dacă acesta face parte din bunurile moștenirii. Dreptul la moștenire al soțului abitator exista dacă:
  • la data deschiderii moștenirii a locuit în casa care formează obiectul dreptului de abitație;
  • nu are o locuință proprie;
  • casa face parte din moștenire;
  • nu devine proprietarul exclusiv al casei.
Insa, oricare dintre moștenitori poate cere:
  • fie restrângerea dreptului de abitație. Daca locuința nu este necesara în întregime soțului supraviețuitor;
  • fie schimbarea obiectului abitației. Daca pune la dispoziția soțului supraviețuitor o alta locuință corespunzătoare.
Dreptul la moștenire al soțului asupra casei de locuit este însa temporar. El se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii moștenirii. Acest drept încetează și înainte de un an, în caz de recăsătorire a soțului supraviețuitor.