eMailul proba în Instanta? Prevazut potrivit dispozițiilor legii speciale

eMailul proba în Instanta? Reglementat de Legea nr.455/2001

by #recuperari-asigurari

NCPC răspunde la controversa ”eMailul proba în instanta”

Astfel ca la întrebarea eMailul proba în instanta? se poate răspunde: eMailul poate fi încadrat la proba prin înscrisuri. Prin înscris se înțelege:

orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic. Indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare și stocare.
eMailul proba în instantaPe de alta parte înscrisul pe suport informatic este admis ca proba în aceleași condiții ca înscrisul pe suport de hârtie. Bineînțeles, dacă îndeplinește condițiile prevazute de lege. Înscrisurile în forma electronica sunt supuse dispozițiilor legii speciale.

Dovada unui act juridic

Codul de procedura civila prevede în art. 250:
dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri, martori. prezumții, mărturisirea unei dintre parți, făcuta din propria inițiativă sau obținută la interogatoriu. prin expertiza, prin mijloace materiale de proba. prin cercetare la fata locului sau prin orice alte mijloace prevazute de lege.
Probele trebuie sa fie admisibile potrivit legii și sa ducă la soluționarea procesului.
 
Când datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic. :documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actului. Daca este inteligibil și prezintă garanții suficient de serioase pentru a face deplina credința în privința conținutului acestuia. Precum și a identității persoanei de la care emana.

eMailul proba in instanta reglementat de Legea nr.455/2001

Înscrisurile pe suport informatic și a celor în format electronic sunt reglementate de Legea nr.455/2001. Lege la care face referire și Codul de Procedura Civila prin sintagma ”supuse dispozițiilor legii speciale“
Înscrisul în forma electronica reprezinta:
o colecție de date în formă electronică între care există relății logice și funcționale. Si care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificație inteligibilă. Destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar. Iar semnătura electronica reprezinta. :date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare.

Forta probanta “eMailul proba în instanta”

eMailul proba în instantaIn ceea ce privește forța probanta a unor asemenea înscrisuri, legea prevede ca înscrisul în forma electronica. (având asociata sau incorporata o semnătură electronica certificata). este asimilat înscrisului sub semnătură privata. Iar dacă aceasta este recunoscut de cel căruia i se opune, produce aceleași efecte juridice ca un înscris autentic.