Indemnizația de șomaj. Condiții si persoanele care beneficiaza

Indemnizația de șomaj. Persoanele și condițiile acordarii

by #recuperari-asigurari
Indemnizația de șomajIndemnizația de șomaj se obține în situația pierderii locului de munca. Insa, indemnizația de șomaj se acorda dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Atât perioada de acordare, cât și cuantumul ajutorului sunt strict legate de perioadele lucrate de solicitanți înainte să devină șomeri.
 
Indemnizația de șomaj reprezintă o compensație parțiala a veniturilor persoanelor asigurate care și-au pierdut locul de muncă. Sau a veniturilor absolvenților din învățământ care nu s-au putut angaja, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Persoanele care pot beneficia de indemnizația de șomaj, în baza actului normativ amintit, sunt următoarele:

  • cele cărora le-au încetat raporturile de muncă/serviciu din motive ce nu le pot fi reproșate.
  • cele care au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri. Sau realizează, din activități autorizate, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință. (ISR, a cărui valoare este, în prezent, de 500 de lei).
  • cele care au încetat activitatea. Ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care ulterior au redobândit capacitatea de muncă și n-au reușit să se angajeze.
  • cele cărora le-au încetat raporturile de muncă/serviciu, din motive ce nu le pot fi reproșate, în perioada în care acestea erau suspendate.
  • cele în cazul cărora reintegrarea în muncă. Prin hotărâre judecătorească definitivă. Nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior. Din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora.
  • Absolvenții instituțiilor de învățământ. (care au cel puțin 16 ani) care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire n-au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
  • absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap. Care au cel puțin 16 ani și care n-au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
Indemnizația de șomaj mai este accesibilă, în același timp, și pentru persoanele cărora le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator. Din motive neimputabile lor. Cărora le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți/aleși. Dacă anterior n-au fost angajați sau dacă reluarea activității este imposibilă din cauza încetării activității angajatorului. Sau cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic pentru care s-a datorat indemnizația de șomaj.

Actele necesare pentru indemnizația de șomaj

În afară de cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj, solicitanții mai trebuie să prezinte și o serie de documente. Acestea sunt următoarele:
 
-actul de identitate (original); -actele de studii și de calificare (original copie); -adeverință medicală din care rezultă că solicitantul este clinic sănătos sau apt de muncă ori că are eventuale restricții medicale; -acte eliberate de organele financiare din care rezultă că solicitantul nu realizează venituri. Sau că realizează, din activități autorizate, venituri mai mici decât valoarea ISR.
 
În funcție de situația solicitantului, la ANOF mai poate fi necesară prezentarea unor documente suplimentare. De exemplu, carnetul de muncă, decizia de revizuire medicală sau copia hotărârii judecătorești definitive prin care s-a dispus reintegrarea în muncă.
 
Indemnizația de șomaj poate fi cerută în cel mult 12 luni de la momentul la care solicitanții devin șomeri.