Locul deschiderii succesiunii lui decuius, conform dispozitiilor legale

Locul deschiderii succesiunii

by #recuperari-asigurari

locul deschiderii succesiuni Locul deschiderii succesiunii este prevazut de Codul civil prin dispozițiile referitoare la moștenire în general. Trebuie precizat faptul ca patrimoniul defunctului se transmite prin moștenire legala dacă defunctul nu dispune altfel prin testament. Este posibil ca o parte din patrimoniul defunctului sa se transmită prin testament, iar cealaltă parte prin moștenire legala. Moștenirea reprezinta transmiterea patrimoniului defunctului (pers. fizica decedata) către una sau mai multe persoane în ființă. De asemenea, moștenirea se va deschide numai în momentul decesului persoanei care lasă moștenirea. Orice act juridic care are ca obiect o moștenire nedeschisa este sancționat cu nulitatea absoluta.

Locul deschiderii succesiunii

Ca regula generala, locul deschiderii succesiunii îl reprezinta ultimul domiciliu al defunctului. Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau prin hotărârea judecătorească declarativa de moarte.

  1. Daca ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut ori ultimul sau domiciliu nu se afla pe teritoriul României.

A. Patrimoniul defunctului cuprinde bunuri imobile:

  • Locul deschiderii succesiunii îl reprezinta locul în tara din circumscripția notarului public celui dintâi sesizat în a cărui circumscripție se afla bunul imobil.

B. Patrimoniul defunctului cuprinde bunuri mobile:

  • Locul deschiderii succesiunii îl reprezinta locul în tara din circumscripția notarului public celui dintâi sesizat în a cărui circumscripție se afla bunul mobil.

C. Patrimoniul defunctului nu cuprinde bunuri situate în Romania.

  •  Locul deschiderii succesiunii este în circumscripția notarului public celui dintâi sesizat.

Asemănător acestor dispoziții se va stabili și primul organ sesizat în vederea desfășurării procedurii succesorale judiciare. Astfel, ordinea instantelor judecătorești este stabilita tot în baza acestor dispoziții.

Un exemplu prezentat mai jos pentru a înțelege mai bine dispozițiile legale:

Când ultimul domiciliul al defunctului se afla în Italia, iar în patrimoniul acestuia exista un imobil situat în orașul Iași, precum și anumite bunuri mobile aflate în orașul Constanta, locul deschiderii succesiunii este Iași.