Mandat fara reprezentare, un contract de interpunere

Mandat fara reprezentare, un contract de interpunere

by #recuperari-asigurari

Contractul de mandat fără reprezentare

mandatCând actul juridic este încheiat de mandatar în nume propriu, fără a se prezenta ca reprezentant al altei persoane, mandatul este. un contract de mandat fără reprezentare. Mandatarul lucrează în interesul mandantului. Insa mandatul fără reprezentare nu se confunda cu mandatul aparent. Mandatul este aparent când nu exista voința mandantului de a fi reprezentat sau. voita exista. dar mandatarul și-a depășit limitele împuternicirii, iar terții contractează cu credința ca mandatarul are puteri de reprezentare.

Mandatul fără reprezentare este contractul în care mandatarul încheie acte juridice în nume propriu, dar pe seama celeilalte parți. Numita mandant, și își asuma fata de terți obligațiile care rezulta din aceste acte, chiar dacă terții aveau cunoștința despre mandat (art. 2039 alin.1 C.civ.). Deși lipsește reprezentarea, contractul este totuși de mandat, întrucât reprezentarea este numai de natura, și nu de esența contractului de mandat.


 Contractul de mandat – Interpunere de persoane

De regula, în practica se apelează la contractul de mandat fără reprezentare atunci când o persoana dorește sa contracteze fără a fi cunoscut de terți.  Acest contract de interpunere nu are nimic ilicit. ca urmare este valabil. cu excepția situației în care mandatul este încheiat pentru eludarea sau încălcarea legii. Situație în care ambele contracte (contractul de mandat și cel simulat) sunt nule.

Contractul de interpunere consfințește o situație juridica necorespunzătoare realității. Deci este un act simulat și, în consecința, supus regimului juridic prevazut de art. 1289 și urm. C.civ. Intre terțul contractant și mandant nu se stabilesc raporturi juridice. Astfel, în principiu, ei se pot acționa numai pe calea acțiunii oblice, subrogandu-se în drepturile mandatarului. Insa ca excepție, mandantul, substituindu-se mandatarului, poate exercita drepturile de creanța născute din executarea mandatului dacă și-a executat propriile sale obligații fata de mandatar. (art. 2040 alin.2 C.civ.) .

Mandantul poate revendica bunurile mobile dobândite pe seama sa de către mandatarul care a acționat în nume propriu, cu excepția bunurilor dobândite de terți prin efectul posesiei de buna-credința (art.2041 alin.1 C.civ.). Daca bunurile dobândite de mandatar sunt imobile, acesta este obligat sa le transmită mandantului. Iar în caz de refuz, mandantul poate solicita instantei de judecata sa pronunțe o hotărâre care sa tina loc de contract.

Creditorii mandatarului nu pot urmări bunurile dobândite de acesta în nume propriu, dar pe seama mandantului:. dacă mandatul fără reprezentare are data certa și aceasta este anterioara luării oricărei măsuri asiguratorii sau de executare.