Oferta de a contracta. Conditiile unei oferte valabile

Oferta de a contracta. Conditiile unei oferte valabile

by #recuperari-asigurari

ofertaOferta de a contracta reprezinta propunerea pe care o persoana o face unei alte persoane de a încheia un contract în anumite condiții. Propunerea poate proveni de la persoana care are inițiativa încheierii contractului. Aceasta persoana determina conținutul ofertei sau, după caz, propune ultimul element esențial al contractului. Faza negocierii contractului poate cuprinde o serie de oferte și contraoferte. Cat timp unei oferte nu i s-a răspuns printr-o contraoferta sau printr-o acceptare, contractul nu este valabil încheiat. Se poate spune ca acordul de voință este alcătuit din oferta și acceptare.

Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească o oferta valabila

  1. trebuie sa exprime o voință reala, serioasa, conștientă și cu intenția de a se angaja din punct de vedere juridic. Oferta trebuie sa conțină suficiente elemente în cazul acceptării ei de către destinatar.

  2. trebuie sa fie ferma. Sa exprime o voință neîndoielnică pentru un angajament juridic care sa realizeze încheierea contractului. Trebuie sa exprima voința neîndoielnica de a încheia contractul prin simpla ei acceptare.

  3. sa fie completa și precisa. Adica sa cuprindă toate elementele necesare, suficiente pentru realizarea acordului de voințe.

  4. trebuie sa fie emisa în forma ceruta de lege pentru încheierea valabila a contractului. Daca, potrivit legii, contractul trebuie sa îmbrace forma autentica, atunci și oferta trebuie sa aibă aceeași forma. – art. 1187 C.civ. Ex: oferta de donație trebuie făcută în forma autentica.

Oferta făcută unor persoane nedeterminate

Oferta poate fi expresa sau tacita, exprimata în scris sau verbala, cu termen sau fără termen, adresata unei persoane determinate. In schimb, propunerea adresata unor persoane nedeterminate nu este făcută cu intenția de a se obliga. Propunerea adresata publicului reprezinta numai în condiții excepționale oferta de contracta. Astfel, propunerea valorează oferta dacă aceasta rezulta din lege, din uzanțe ori, în mod neneîndoielnic, din împrejurări.

Oferta revocabila și oferta irevocabila

ofertaOferta reprezinta un act juridic unilateral, reprezentând manifestarea de voință a unei persoane. Manifestare realizata în scopul producerii de efecte juridice. Forta juridica variază după cum suntem im prezenta unei oferte revocabile sau irevocabile. Oferta este irevocabila de îndată ce autorul ei se obliga sa o mențină un anumit termen. Oferta care include un termen nu poate fi revocata în interiorul termenului. Declarația de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun efect. Propunerea fără termen de acceptare adresata unei persoane absente trebuie menținută un termen rezonabil. Menținerea termenului este necesar pentru ca destinatarul sa o primească, sa o analizeze și sa expedieze acceptarea.
 
Declarația de revocare este valabila și împiedică formarea contractului dacă. :revocarea ajunge la destinatar înainte ca acesta sa fi expediat acceptarea. Aceeași situație se aplica și în cazul în care destinatarul a săvârșit un fapt sau act concludent, fără a-l înștiința pe ofertant. Revocarea ofertei atrage răspunderea celui care a revocat-o (art. 1193 C.civ.).
 
Oferta fără termen adresata unei persoane prezente rămâne fără efecte dacă nu este acceptata de îndată. Aceste dispoziții se aplica și în cazul ofertei transmise prin telefon sau alte asemenea mijloace.

Retragerea și revocarea ofertei

Retragerea ofertei produce efecte doar dacă. :ajunge la destinatar anterior ajungerii ofertei. Astfel, poate fi retrasa dacă retragerea ajunge la destinatar anterior sau concomitent cu propunerea.
 
Revocarea ofertei produce efecte doar dacă. :ajunge la destinatar după momentul ajungerii ofertei. Revocarea este ulterioara ajungerii ofertei la destinatar.

Caducitatea ofertei

Caducitatea ofertei reprezinta lipsirea de efecte a acesteia. Caducitatea intervine doar pentru cauze ulterioare transmiterii ofertei. Iar textul de lege prevede intervenția caducității pentru următoarele aspecte:
  • acceptarea nu ajunge la ofertant în termenul stabilit sau, după caz, într-un termen rezonabil;
  • destinatarul o refuza;
  • intervenția decesului sau a incapacității ofertantului. Decesul sau incapacitatea atrage caducitatea întotdeauna dacă avem în vedere o propunere revocabila. Daca însa, avem în vedere o propunere irevocabila, decesul sau incapacitatea vor atrage caducitatea numai în mod excepțional. Adica atunci când natura afacerii sau împrejurările o impun.