Autoritatea părintească - interesul superior al copilului | Page 2

Archives

65 Articles

Autoritatea părintească – interesul superior al copilului

by #recuperari-asigurari

Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinti. În regula generală, autoritatea părintească trebuie exercitată de ambii părinți. Conform art. 503 NCC “părintii exercita împreuna și în mod egal autoritatea părintească. Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului. Părinții îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. În caz de divorț exercitarea autorității părintești fată de copiii rezultați din căsătoria desfăcută se va face, de regula, tot în comun de către ambii părinți.

Continue reading “Autoritatea părintească – interesul superior al copilului” »

13 views

Clauza de neconcurenta dintr-un contract individual de munca

by #recuperari-asigurari

clauza de neconcurentaClauza de neconcurenţă reprezinta situația în care salariatul este obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurentă cu cea prestată la angajatorul său. Aceasta obligație este prevazuta în schimbul unei indemnizații de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă. Insa, pentru a putea opera, clauza de neconcurenta trebuie sa îndeplinească unele condiții de valabilitate.

Continue reading “Clauza de neconcurenta dintr-un contract individual de munca” »

15 views

Infracțiunea săvârșită în stare de beție – Intoxicația cu alcool

by #recuperari-asigurari

săvârșită în stare de bețieInfracțiunea săvârșită în stare de beție reprezinta o cauza ne neimputabilitate. Starea poate fi determinata de o intoxicație cu alcool (beție) sau cu alte substanțe psihoactive. Potrivit art. 241 LPANCP prin substanțe psihoactive se înțelege substanțele stabilite de lege, la propunerea Ministerului Sănătății. Aceste substanțe pot fi, de exemplu, droguri.  Astfel, în condițiile în care ii lipsește discernământul făptuitorului, fapta penala nejustificata nu ii poate fi imputata. Intoxicația, cauza de neimputabilitate, este prevazuta de art. 29 C.pen.

Continue reading “Infracțiunea săvârșită în stare de beție – Intoxicația cu alcool” »

579 views

Consimțământul persoanei vătămate – înlătură caracterul penal al faptei

by #recuperari-asigurari

consimțământul persoanei vătămateCauza justificativa consimțământul persoanei vătămate este reglementata de Codul penal în art. 22. C.pen. Pentru retinerea aceste cauze justificative este necesar ca fapta sa fie tipica. Consimțământul persoanei vătămate poate exista atât în cazul persoanei fizice cât și în cazul persoanei juridice. Poate exista cu privire la o infracțiune săvârșita cu intenție, intenție depășită, cât și cu privire la cea săvârșită din culpa. Aceasta cauza justificativa poate conduce și la retinerea unei forme atenuante a unei infracțiuni. Ex: “Uciderea la cererea victimei” –art. 190 C.pen., – constituie o infracțiune autonoma atenuanta a omorului.

Continue reading “Consimțământul persoanei vătămate – înlătură caracterul penal al faptei” »

247 views

Exercitarea unui drept recunoscut de lege (autorizarea legii)

by #recuperari-asigurari

exercitarea unui dreptArt. 21 C.pen. reglementează trei cauze justificative, respectiv: 1. exercitarea unui drept recunoscut de lege (autorizarea legii); 2. îndeplinirea unei obligații impuse de lege cu respectarea condițiilor și limitelor prevazute de aceasta (ordinul legii); 3. îndeplinirea unei obligații impuse de autoritatea competenta, în forma prevazuta de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegala (comanda autorității legitime).

Continue reading “Exercitarea unui drept recunoscut de lege (autorizarea legii)” »

90 views

Starea de necesitate – cauza care înlătură caracterul penal al faptei

by #recuperari-asigurari

starea de necesitate

Starea de necesitate este o cauza justificativa care înlătură caracterul penal al faptei. Costa în existenta un unui pericol iminent care constrânge o persoana sa comita fapta penala pentru a se slava de la acel pericol. Fapta penala poate fi săvârșită și pentru a salva de la pericol viata, integritatea corporala ori sănătatea altuia sau un bun important. In cazul legitimei apărări fapta prevazuta de legea penala este comisa împotriva atacatorului (art. 19 C.pen.), iar în starea de necesitate, victima faptei prevazute de legea penala nu l-a periclitat în niciun fel pe cel care comite fapta.

Continue reading “Starea de necesitate – cauza care înlătură caracterul penal al faptei” »

578 views

Tranzacția judiciara, act de dispoziție ce presupune concesii reciproce

by #recuperari-asigurari

tranzacția judiciaraCodul de procedura civila reglementează tranzacția judiciara în art. 438 – 441 și se ocupa numai de tranzacția încheiata pentru stingerea procesului, cu concursul instantei de judecata. In doctrina și în practica judiciara tranzacția judiciara poarta denumirea de hotărâre de expedient. Hotărârea de expedient este un contract, ceea ce înseamnă ca trebuie sa respecte condițiile de fond și de forma pentru încheierea actelor juridice. Astfel, tranzacția judiciara poate fi atacata pentru motive procedurale. Tranzacția este un act de dispoziție, deoarece presupune concesii reciproce sau renunțări reciproce la drepturi.  Părțile trebuie sa aibă capacitate deplina de exercițiu, respectiv capacitatea de a dispune de drepturile lor. De asemenea, trebuie sa fie vorba de drepturi cu privire la care partea poate sa dispună. Tranzacția judiciara poate fi încheiată personal sau prin mandatar cu procura speciala ori cu încuviințarea prealabila.

Continue reading “Tranzacția judiciara, act de dispoziție ce presupune concesii reciproce” »

176 views

Achiesarea paratului la pretențiile reclamantului

by #recuperari-asigurari

achiesareaAchiesarea paratului la pretențiile reclamantului are o semnificație atât de ordin probator (mărturisire), cât și un act de dispoziție. Recunoașterea pretențiilor reclamantului reprezinta renunțarea paratului la mijloacele pe care legea i le pune la dispoziție pentru a se apăra. Achiesarea paratului poate fi parțială sau totala. Achiesarea totala a paratului se poate realiza numai pe calea unei mărturisiri pure și simple. Mărturisirea calificata și mărturisirea complexa nu pot fi considerate achiesare. In ambele cazuri, în fapt, paratul nu recunoaște pretențiile reclamantului. Achiesarea paratului poate fi atât judiciara, cât și extrajudiciara. Recunoașterea pretențiilor reclamantului poate fi făcută atât verbal în fata instantei, cât și în scris, prin înscris sub semnătură privata sau autentic.

Continue reading “Achiesarea paratului la pretențiile reclamantului” »

1.448 views

Renunțarea la dreptul subiectiv pretins, act de dispoziție al reclamantului

by #recuperari-asigurari

Renunțarea la dreptulAlături de renunțarea la judecata, o alta forma a desistării reclamantului o reprezinta renunțarea la dreptul subiectiv pretins. Potrivit art. 408 C.proc.civ., reclamantul poate, in tot cursul procesului, sa renunțe la însuși dreptul pretins, dacă poate dispune de acesta. Renunțarea la dreptul pretins nu este condiționata de acordul paratului. Astfel, indiferent de momentul în care intervine renunțarea la drept, acordul paratului nu este necesar. Reclamantul trebuie sa aibă capacitatea de dispune și sa fie vorba de un drept cu privire la care se poate dispune. Necesara capacitate deplina de exercițiu și de un drept asupra căruia se poate tranzacționa.

Continue reading “Renunțarea la dreptul subiectiv pretins, act de dispoziție al reclamantului” »

339 views

Renunțarea la judecata, actul de dispoziție al reclamantului

by #recuperari-asigurari

 

Renunțarea la judecataRenunțarea la judecata este un act de dispoziție care provine de la reclamant. Având în vedere ca reclamantul este cel care declanșează litigiul, acestuia i se recunoaște dreptul de a renunța la judecata. Renunțarea la judecata nu are relevanta sub aspectul motivelor care îl determina pe reclamant sa-și manifeste astfel voința. Renunțarea la judecata poate fi totala sau parțială. Poate fi făcută oricând în cursul judecații, verbal sau prin cerere scrisa, personal sau prin mandatar cu procura speciala.

Continue reading “Renunțarea la judecata, actul de dispoziție al reclamantului” »

434 views