Suspendarea judecății. Cazurile și condițiile prevazute de lege | Page 3

Archives

65 Articles

Suspendarea judecații. Cazurile și condițiile prevazute de lege

by #recuperari-asigurari

suspendarea judecățiiPrin suspendarea judecății se înțelege oprirea cursului judecații datorita unor împrejurări voite de părți ori independente de voința lor. Cazurile generale de suspendare a judecații sunt prevazute de art. 411 – 413 C.proc.civ. Exista și alte cauze de suspendarea judecații prevazute în codul de procedura civila sau în alte acte normative. Legea distinge intre suspendarea voluntara, suspendarea de drept și suspendarea facultativa. Indiferent de împrejurare suspendarea judecații este dispusa numai de către instanta, în cazurile și condițiile prevazute de lege.

Continue reading “Suspendarea judecații. Cazurile și condițiile prevazute de lege” »

444 views

Participarea terților la judecata

by #recuperari-asigurari

Participarea terților la judecata prezintă avantaje incontestabile. Permite reunirea într-un singur proces a tuturor persoanelor interesate de pretenția supusa judecații. Insa, participarea terților la judecata poate avea și unele inconveniente. Poate întârzia solutionarea cererii principale sau poate ridica anumite probleme privind competenta.

Participarea terților la judecataSpre deosebire de hotărârile penale (care sunt opozabile erga omnes), hotărârile civile nu produc efecte intre părți, cu excepțiile prevazute de lege. Pentru ca hotărârea civila sa producă efecte și fata de alte persoane, este necesara introducerea acestora în proces. Art. 435 C.proc.civ., prevede “hotărârea judecătorească este obligatorie și produce efecte numai intre parți și succesorii acestora..”. “este opozabila oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urma nu face, în condițiile legii, dovada contrara”. Astfel, pentru ca hotărârea sa fie obligatorie pentru un terț acesta trebuie sa devina parte litiganta ori succesor.

Continue reading “Participarea terților la judecata” »

72 views

Preluarea datoriei, transmiterea laturii pasive a raportului obligațional

by #recuperari-asigurari

preluarea datorieiNoul Cod civil permite prin preluarea datoriei transmiterea laturii pasive a raportului obligational. Adica transmiterea datoriei. Preluarea datoriei se realizează numai cu consimțământul creditorului, spre deosebire de cesiunea de creanță. Art. 1.599 C.civ., prevede ca obligația de a plați o suma de bani ori executarea altei prestații poate fi transmisa de debitor altei persoane:

Continue reading “Preluarea datoriei, transmiterea laturii pasive a raportului obligațional” »

118 views

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

by #recuperari-asigurari

prejudiciile cauzate de animalePrejudiciile cauzate de animale reprezinta o forma de răspundere civila ce da naștere unei obligații de reparare a prejudiciului. Astfel, proprietarul unui animal ori cel care se servește de el răspunde, independent de orice culpa, de prejudiciul cauzat de animal. Răspunderea este astfel antrenata chiar și în situația în care animalul scapă de sub paza acestor persoane. Răspunderea va reveni persoanei care la momentul producerii prejudiciului deținea paza juridica.

Continue reading “Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale” »

479 views

Răspunderea părinților pentru fapta prejudiciabila a minorului

by #recuperari-asigurari

răspunderea părințilorRăspunderea părinților pentru faptele minorilor va fi angajata pe temeiul lui art. 1.372 C.civ. Cel care în temeiul legii, al unui contract sau al unei hotărâri judecătorești are obligația de supraveghere a minorului răspunde pentru faptele acestuia. Răspunderea exista și în situația în care minorul este lipsit de discernământ, deci, nu răspunde pentru fapta proprie. Cel care este obligat la supraveghere va fi exonerat de răspundere numai dacă dovedește ca nu a putut împiedica fapta. Răspunderea părinților și al tutorilor, dovada poate fi făcută numai dacă probează ca fapta constituie urmarea altei cauze. decât modul în care părintii s-au îndeplinit îndatoririle ce decurg din exercițiul autorității părintești. Răspunderea vizează răspunderea pentru fapta minorului, cât și răspunderea pentru fapta celui pus sub interdicție.

Continue reading “Răspunderea părinților pentru fapta prejudiciabila a minorului” »

376 views

Răspunderea pentru fapta proprie delictuala

by #recuperari-asigurari

răspunderea pentru faptaRăspunderea pentru fapta ilicita delictuala consta în obligația persoanei de a repara paguba cauzata prin propria fapta. Răspunderea este antrenata atât în cazul persoanei fizice, cât și în cazul persoanei juridice. Astfel, atunci când pers. juridica, prin reprezentanții săi, săvârșește o fapta ilicita, cauzatoare de prejudicii, este angajata răspunderea delictuala. Codul civil stabilește o răspundere directa a persoanei juridice ca urmare a faptei ilicite proprii. De esența răspunderii delictuale este cauzarea unui prejudiciu. Acest prejudiciu este rezultatul încalcarii drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane. Răspunderea pentru fapta ilicita reprezinta un raport juridic de obligații în care autorul faptei are obligația de a repara prejudiciul.

Continue reading “Răspunderea pentru fapta proprie delictuala” »

59 views

Prejudiciul urmarea faptei ilicite. Dreptul la repararea prejudiciului

by #recuperari-asigurari

prejudiciulUrmarea faptei ilicite este prejudiciul. Astfel, răspunderea civila delictuala este antrenata ori de câte ori exista un prejudiciu. Prejudiciul este măsura reparațiunii, indiferent de gradul culpei. Existenta prejudiciului este esențială, neputând exista răspundere dacă nu s-a produs un prejudiciu. Acest prejudiciu poate fi patrimonial ori nepatrimonial, fiind o dauna suferita de o persoana ca urmare a faptei ilicite. Existenta prejudiciului, indiferent de natura lui, declanșează mecanismul răspunderii civile delictuale. Scopul fiind acela al despăgubirii victimei faptei ilicite. Exista prejudicii cauzate direct persoanei și prejudicii cauzate direct bunurilor sale. Pot fi prejudicii previzibile, cât și prejudicii imprevizibile. De asemenea, exista prejudicii instantanee, cât și prejudicii succesive.

Continue reading “Prejudiciul urmarea faptei ilicite. Dreptul la repararea prejudiciului” »

457 views

Oferta de a contracta. Conditiile unei oferte valabile

by #recuperari-asigurari

ofertaOferta de a contracta reprezinta propunerea pe care o persoana o face unei alte persoane de a încheia un contract în anumite condiții. Propunerea poate proveni de la persoana care are inițiativa încheierii contractului. Aceasta persoana determina conținutul ofertei sau, după caz, propune ultimul element esențial al contractului. Faza negocierii contractului poate cuprinde o serie de oferte și contraoferte. Cat timp unei oferte nu i s-a răspuns printr-o contraoferta sau printr-o acceptare, contractul nu este valabil încheiat. Se poate spune ca acordul de voință este alcătuit din oferta și acceptare.

Continue reading “Oferta de a contracta. Conditiile unei oferte valabile” »

856 views

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor. Cota succesorala

by #recuperari-asigurari

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor

Dreptul la moștenire al soțuluiDreptul la moștenire al soțului supraviețuitor exista indiferent de clasa de moștenitori cu care vine în concurs. Ceea ce înseamna ca soțul supraviețuitor are dreptul la moștenirea defunctului dacă sunt îndeplinite condițiile legii. Sotul supraviețuitor beneficiază de o rezerva succesorala și ii sunt acordate o serie de drepturi speciale. Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor este intentat pe calitatea acestuia de soț, nu pe gradul de rudenie. Astfel ca, calitatea de soț la data deschiderii moștenirii este esențială pentru a culege moștenirea sau partea din moștenire. Potrivit art. 970 C.civ. soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moștenirii, nu exista o hotărâre de divorț definitiva. Concubinajul, oricât de durabil ar fi, nu conferă vocație succesorala legala concubinului supraviețuitor.

Continue reading “Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor. Cota succesorala” »

171 views

Tacita relocatiune. Încetarea închirierii/locațiunii prin expirarea termenului

by #recuperari-asigurari

Ce reprezinta tacita relocatiune?

tacita relocatiuneTacita relocatiune reprezinta un nou contract de locațiune/de închiriere. Astfel, ca nu se prelungesc efectele contractului de locațiune vechi. Ci, se încheiere un nou contract de locațiune, însă pe durata nedeterminata. Poate fi spus, ca tacita relocatiune reprezinta un contract încheiat printr-un consimțământ tacit. Existenta unui nou contract presupune îndeplinirea condițiilor de validitate prevazute de art. 1179 C.civ. Adica capacitate, consimțământ, obiect, etc. Noul contract de locațiune are aceleași clauze. Dar, spre deosebire de locațiunea anterioara, operează pe durata nedeterminata. Ceea ce înseamnă ca, oricare dintre părți poate denunța unilateral noul contract de locațiune. Contractul încheiat pe durata nedeterminata poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre parți. – cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Iar, orice stipulație contrara se considera nescrisa.

Continue reading “Tacita relocatiune. Încetarea închirierii/locațiunii prin expirarea termenului” »

1.833 views