Participarea terților la judecata

Participarea terților la judecata

by #recuperari-asigurari

Participarea terților la judecata prezintă avantaje incontestabile. Permite reunirea într-un singur proces a tuturor persoanelor interesate de pretenția supusa judecații. Insa, participarea terților la judecata poate avea și unele inconveniente. Poate întârzia solutionarea cererii principale sau poate ridica anumite probleme privind competenta.

Participarea terților la judecataSpre deosebire de hotărârile penale (care sunt opozabile erga omnes), hotărârile civile nu produc efecte intre părți, cu excepțiile prevazute de lege. Pentru ca hotărârea civila sa producă efecte și fata de alte persoane, este necesara introducerea acestora în proces. Art. 435 C.proc.civ., prevede “hotărârea judecătorească este obligatorie și produce efecte numai intre parți și succesorii acestora..”. “este opozabila oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urma nu face, în condițiile legii, dovada contrara”. Astfel, pentru ca hotărârea sa fie obligatorie pentru un terț acesta trebuie sa devina parte litiganta ori succesor.

Participarea terților la judecata nu trebuie confundata cu instituția conexării pricinilor (art. 139 C.proc.civ.) și nici cu coparticiparea procesuala subiectiva.

Nume: Intervenția voluntara principala Intervenția voluntara accesorie Cererea de chemare in judecata a altei persoane Chemarea in garantie Aratarea titularului dreptului Introducerea fortata in cauza, din oficiu
Cine o poate face: Tert; Cei reprezentati

in proces (ex:credito-

rii chirografi; Repre-

zentantul legal/con-

ventional

Tert – in sprijinul partii, intervenient principal/accesoriu Partile initiale – reclamant, parat, intervenient principal Garantatul, succesori, dobanditorul particular  

 

Paratul

Instanta, din oficiu sau la solicitarea partilor
De ce o face: Pretinde ptr sine in tot sau in parte dreptul dedus judecatii/drept strans legat de acesta Sprijina numai apararea uneia dintre parti. Tertul este in masura sa invoce aceleasi drepturi ca si reclamantul A se indrepta cu o cerere in garantie/despagubiri Cand detine un bun ptr altul/exercita in numele alteuia un drept asupra unui bun Apreciaza ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului
Forma: Cerere de chemare in judecata Cerere Cerere de chemare in judecata Cerere de chemare in judecata  

Cerere

Incheiere
Indreptata impotriva: Partilor initiale (reclamant/parat) Partilor initiale (reclamant/parat) Partilor (reclamnt/parat/intervenient principal) Tert sau a unei parti  

Tert

Tert
Largirea cadrului procesual: Parti(de regula) si Obiect Numai sub aspectul partilor Numai sub aspectul partilor Parti si Obiect Numai sub aspectul partilor
Domeniu de aplicare: Ca regula, in orice proces civil. Inadmisibila in anumite pricinii De(ex:divort; incidente procedurale) Ca regula, in orice proces civil. Inadmisibila in anumite pricinii De(ex:divort; incidente procedurale) Ca regula, in orice proces civil. Inadmisibila in anumite pricinii De(ex:divort; incidente procedurale) Ca regula, in orice proces civil. Inadmisibila in anumite pricinii De(ex:ord. Presed.) Actiuni (cereri) reale Materie contencioasa

Materie necontencioasa

 

Moment procesual:

 

Numai in fata primei instante pana la inchiderea dezbaterilor in fond.

 

Pana la inchiderea dezbaterilor

 

1.Reclamant/Intervenient principal: pana la terminarea cercetarii procesului in fata primei instante

2. Parat: termenul prevazut ptr depunerea intampinarii

 

1.Reclamant/Intervenient principal: pana la terminarea cercetarii procesului in fata primei instante

2. Parat: termenul prevazut ptr depunerea intampinarii

 

Odata cu intampinarea/ la primul termen de judecata

*Reclamantul modifica cererea la primul termen=> cu cel putin 10 zile inaintea termenului fixat

 

Pana la terminarea cercetarii procesului in fata primei instante

Admisibilitatea in APEL: Doar cu acordul (expres) al partilor din apel – pana la inchiderea dezbaterilor de fond. Fara acordul partilor initiale Inadmisibila Inadmisibila  

Inadmisibila

Inadmisibila
Admisibilitatea in RECURS: Inadmisbila, recursul nu are caracter devolutiv Fara acordul partilor initiale Inadmisibila Inadmisibila  

Inadmisibila

Inadmisibila
Admisibilitatea in REVIZUIRE/ CONTESTATIE IN ANULARE: Inadmisibila, cu exceptia casarii cu trimitere spre rejudecare. Fara acordul partilor initiale Inadmisibila Inadmisibila  

Inadmisibila

Inadmisibila
Etape: 1. Admisibilitatea

Comunicarea cererii inscrisurile care o insotesc catre parti

2. Judecata cererii

1. Admisibilitatea

Comunicarea cererii inscrisurile care o insotesc catre parti

2. Judecata cererii

1. Admisibilitatea

Comunicarea cererii inscrisurile care o insotesc catre parti

2. Judecata cererii

1. Admisibilitatea

Comunicarea cererii inscrisurile care o insotesc catre parti

2. Judecata cererii

1. Admisibilitatea

Comunicarea cererii inscrisurile care o insotesc catre parti

2. Judecata cererii

Nu este necesara admisibilitatea
Incheierea de admitere in principiu: Se ataca numai odata cu fondul Se ataca numai odata cu fondul Se ataca numai odata cu fondul Se ataca numai odata cu fondul Se ataca numai odata cu fondul
Incheierea de respingere data de prima instanta Se ataca numai cu apel Se ataca numai cu apel Se ataca numai cu apel Se ataca numai cu apel Se ataca numai cu apel
Incheierea de respingere data de instanta de apel: Se ataca numai cu recurs Se ataca numai cu recurs Nu se poate formula recurs Se ataca numai cu apel  

Nu se poate formula recurs

Incheierea de respingere data intr-o cauza in care urmeaza sa se pronunte o hotarare definitiva Nu este supusa niciunei cai de atac Nu este supusa niciunei cai de atac (cand interventia este facuta in recurs/contestatie in anulare/revizuire Nu este supusa niciunei cai de atac Nu este supusa niciunei cai de atac  

 

 

Nu este supusa niciunei cai de atac

Anularea/Respingerea cerererii ptr conditii de forma/extriseci: Se ataca numai odata cu fondul Se ataca numai odata cu fondul Se ataca numai odata cu fondul Se ataca numai odata cu fondul  

Se ataca numai odata cu fondul

Calitatea intervenientului: Parte/ Independent Parte- Subordonata Reclamant Parte/Independent  Parte/Independent Parte/Independent
Comunicarea actelor de la dosar: Nu exista obligativitatea comunicarii copii ale actelor de pe dosar Nu exista obligativitatea comunicarii copii ale actelor de pe dosar Nu exista obligativitatea comunicarii copii ale actelor de pe dosar Instanta comunica copii ale actelor depuse la dosar Instanta comunica copii ale actelor depuse la dosar Instanta comunica copii ale actelor depuse la dosar
Disjungere: Dadaca se intarzie judecata cererii principale.

NUdaca tertul pretinde ptr sine (in tot/parte) dreptul dedus judecatii.

NU NU Dadaca se intarzie judecata cererii principale.  

 

NU

NU
Partile initiale: 1. Intampinare-Obligatorie

2. Reconventionala (facultativa)-odata cu intampinarea

1. Intampinare – facultativa

2. Reconventionala- NU

1. Intampinare-Obligatorie

2. Reconventionala (facultativa)

1. Intampinare-Obligatorie

2. Reconventionala (facultativa)

Situatia cererilor accesorii si chemarea in garantie:

Reclamant ( Intervenient accesoriu) Vs Parat => Se admite interventia daca se admite cererea de chemare in judecata;

Reclamant ( Intervenient accesoriu) Vs Parat => Se respinge interventia daca se respinge cererea de chemare in judecata;

Reclamant Vs Parat ( Intervenient accesoriu) => Se admite daca se respinge cererea de chemare in judecata;

Reclamant Vs Parat ( Intervenient accesoriu) => Se respinge daca se admite cererea de chemare in judecata.

Reclamant Vs Parat( cerere de chemare in garantie) => Se admite daca se admite cererea de chemare in judecata;

Reclamant Vs Parat( cerere de chemare in garantie) =>Se respinge(fara obiect) cand se respinge cererea de chemare in judecata.

Reclamant/Intervenien ( cerere de chemare in garantie)Vs Parat=> Se admite daca se respinge cererea de chemare in judecata;

Reclamant/Intervenien ( cerere de chemare in garantie)Vs Parat=> Se respinge(lipsita de obiect) daca se admite cererea de chemare in judecata.