Plângerea penala necesara în cazul unor infractiuni

Plângerea penala necesara în cazul unor infractiuni

by #recuperari-asigurari

Plângerea penalaPlângerea penala reprezinta un mod de sesizare a organelor de urmărire penala. Consta în încunoștințarea făcuta de o persoana fizica ori juridica referitoare la o vătămare. Vătămare ce i s-a cauzat printr-o infracțiune. In cazul anumitor infracțiuni, punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționata de plângerea penala. Plângerea penala reprezinta atât o condiție de pedepsibilitate, cât și o condiție de procedibilitate. Plângerea penala trebuie introdusa la organul competent de către persoana vătămata. De asemenea, poate fi formulata printr-un mandatar special.

Condițiile pe care plângerea penala trebuie sa le îndeplinească

Plângerea penala trebuie sa cuprindă: Nume și Prenume. Cod numeric personal. Calitatea și domiciliul petiționarului, ori codul unic de înregistrare. Codul de identificare fiscala. Numarul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice. Contul bancar. Indicarea reprezentantului legal ori convențional. Descrierea faptei care formează obiectul plângerii. Indicarea făptuitorului și a mijloacelor de proba, dacă acestea sunt cunoscute.
 
Plângerea penala poate fi făcuta și în format electronic, fiind necesara certificarea prin semnătura electronica. Formularea unei plângeri penale poate fi adresată organului de poliție sau procurorului. Dar aceștia se pot și autosesiza când află pe orice altă cale că s-a săvârșit o infracțiune, conform art. 221 C. proc. pen. pentru fapte săvârșite în raza lor de activitate, potrivit competenței materiale și după calitatea persoanei.

Necesitatea plângerii penale

Plângerea penala este necesara și condiționează punere în mișcare a acțiunii penale în cazul unor infracțiuni. Precum: loviri sau alte violențe. vătămare corporala din culpa. amenințare. hartuire. violare de domiciliu. violarea vieții private. furtul. (în anumite împrejurări). abuz de încredere. distrugere. gestiune frauduloasa. etc. În cazul în care persoana vătămată este un minor, lipsa plângerii poate fi suplinită prin exercitarea acțiunii penale din oficiu.
 
Formularea unei plângeri penale trebuie depusa în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată afla de săvârșirea faptei. Daca persoana vătămată este minor/incapabil termenul de 3 luni curge de la data când reprezentantul sau legal afla de săvârșirea faptei. Iar în cazul în care făptuitorul este reprezentantul legal al minorului. incapabilului, termenul de 3 luni curge de la data numirii unui nou reprezentant legal.