Plata nedatorata - Actiunea in restituire

Plata nedatorata

by #recuperari-asigurari

Plata nedatorata, un fapt juridic licit. Codul civil instituie principiul potrivit căruia orice plata presupune o datorie. Daca o asemenea datorie nu exista și, totuși s-a efectuat o plata, ea nu este săvârșită în mod valabil, fiind lipsita de cauza. Prin plata nu se înțelege numai remiterea unei sume de bani ci, după caz, executarea oricărei alte prestații, ce constituie obiect al obligației.

plata nedatorataPlata nedatorata reprezinta faptul juridic licit în care o persoana, din eroare, executa o prestație la care nu era obligata. Fără intenția de a plați pentru altul. Prin efectuarea unei plați nedatorate se naște un raport de obligații în care solvensul. (cel care din eroare plătește) devine creditorul obligației de restituire. Iar accipiensul (cel care din eroare sau cu știință primește plata) debitorul acestei obligații.

Obligația de restituire întemeiată pe plata nedatorata exista dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  1. Sa existe o plata, adică prestația efectuata de solvens sa aibă semnificația unei plați. Fie ca aceasta consta în remiterea unei sume de bani, fie în remiterea unui bun material. Este necesar ca plata sa fie efectuata cu voința ferma de a stinge o datorie. Legiuitorul prevede ca orice plata efectuata este prezumata, pana la proba contrara, ca a fost făcuta cu intenția de a stinge o datorie ( art. 1341 alin.3 NCC). Nu este supus restituirii ceea ce s-a plătit cu titlu de liberalitate sau de gestiune de afaceri (art. 1341 alin.2 NCC). Nu constituie plata nedatorata, plata efectuata pentru îndeplinirea unei obligatii contractuale sau legale.
  2. Datoria în vederea căreia s-a făcut plata sa nu existe, din punct de vedere juridic, în raporturile dintre solvens și accipiens. Restituirea nu este admisa în privința obligațiilor naturale (art.1471 NCC). Restituirea nu este admisa dacă plata a fost efectuata după împlinirea termenului de prescripție. Chiar dacă la data executării solvensul nu știa ca termenul de prescripție era împlinit (art. 2506 alin.3 NCC). Restituirea nu este admisa in cazul plații înainte de împlinirea termenului suspensiv, decât dacă s-a făcut prin dol sau prin violenta. (art.1343 NCC).
  3. Plata sa fi fost făcută din eroare. Credința existentei datoriei poate fi rezultatul erorii, de fapt sau de drept, ori a dolului. Dovada ei se poate face prin orice mijloc de proba.
In unele cazuri nu este necesara condiția erorii solvensului. :în cazul în care debitorul își achita datoria, pierde chitanța liberatorie, iar creditorul ii pretinde sa plătească a doua oara. Pentru a evita executarea silita debitorul plătește din nou, realizând astfel o plata nedatorata. Plata care va fi supusa restituirii, deși nu fusese făcută din eroare.”

Efectele produse de plata nedatorata:

Atunci când se efectuează o plata nedatorata accipiensul are obligația de restituire fata de solvens. Obligație care cuprinde tot ceea ce el a primit cu titlu de plata nedatorata. Plata nedatorata produce obligații în sarcina ambelor părți.
 
Obligațiile accipiensului :Obligația de restituire exista atât în sarcina accipiensului de buna-credință. Care nu a cunoscut ca plata este una nedatorata – aceasta fiind și prezumția. Cat și în sarcina accipiensului de rea-credință. Care a cunoscut ca plata este nedatorata, însă totuși a acceptat-o. Insa, restituirea nu poate fi dispusa atunci când în urma plații, cel care a primit-o cu buna-credință:
  • A lăsat sa se împlinească termenul de prescripție;
  • S-a lipsit, în orice mod, de titlu sau de creanță sau a renunțat la garanțiile creanței.
Cel care a plătit are drept de regres împotriva adevăratului debitor pe temeiul subrogației legale în drepturile creditorului plătit.
 
Plata nedatorata trebuie restituita și în situația în care cel care a plătit (solvensul) a fost de rea-credință. Restituirea operează și în situația în care prestația a fost executata în temeiul unei cauze ilicite sau imorale.
 
Principiul este cel al restituirii în natura. Restituirea prin echivalent se face doar dacă restituirea în natura nu poate avea loc din cauza imposibilității. Ori dacă restituirea privește prestarea unor servicii deja efectuate. Referitor la regulile aplicabile restituirii, restituirea se face potrivit dispozițiilor art. 1635– 1649 NCC.

Acțiunea în restituire întemeiată pe plata nedatorata:

Daca restituirea nu se face voluntar solvensul poate recurge la o acțiune în justiție numita acțiunea în restituire (repetitiune). Acțiunea în restituirea plații nedatorate este prescriptibila în termen de 3 ani. Termenul curge de la data la care solvensul a cunoscut sau, după caz, trebuia sa cunoască atât faptul plații nedatorate, cât și persoana obligata la restituire. Daca obiectul plații nedatorate este un bun individual.