Poprirea asiguratorie - mijloc de indisponibilizare

Poprirea asiguratorie – mijloc de indisponibilizare

by #recuperari-asigurari

poprirea asiguratoriePoprirea asiguratorie reprezinta o măsura asiguratorie ce are ca scop asigurarea părții, prin indisponibilizare. Poprirea asiguratorie nu reprezinta o măsură de executare silita, ci un mijloc procesual care intra în conținutul acțiunii civile. Aceasta măsură se poate înființa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile incorporale. Bunurile asupra cărora se înființează poprirea asiguratorie trebuie sa fie bunuri urmaribile ale debitorului. De asemenea, aceste bunuri sunt datorate debitorului de o terță persoana sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile de înființare prevazute la art. 953 C.proc.civ. (adică cele de la înființarea măsurii sechestrului asigurător).

In conformitate cu dispozițiile art. 971 C.proc.civ., soluționarea cererii de poprire asiguratorie, executarea măsurii, desființarea și ridicarea măsurii se face potrivit art. 954 – 959 C.proc.civ., referitoare la sechestrul asigurator. Astfel. ca dispozițiile legale de la sechestrul asigurător se aplica corespunzător și celor de la poprirea asiguratorie.

Poprirea asiguratorie – cazul cererii de poprire bancara

Totuși se remarca o dispoziție proprie cu privire la măsura popririi asiguratorii. Astfel, în cazul cererii de poprire bancara (art. 971 alin. (2). C.proc.civ.,), nu este necesar ca, în cuprinsul acesteia, creditorul sa individualizeze terții popriți cu privire la care solicita sa se înființeze măsura. Rezulta ca, atunci când se solicita înființarea popririi cu privire la alți terți popriți decât o banca. :indicarea terțului poprit în cererea de poprire este obligatorie.