Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

by #recuperari-asigurari

prejudiciile cauzate de animalePrejudiciile cauzate de animale reprezinta o forma de răspundere civila ce da naștere unei obligații de reparare a prejudiciului. Astfel, proprietarul unui animal ori cel care se servește de el răspunde, independent de orice culpa, de prejudiciul cauzat de animal. Răspunderea este astfel antrenata chiar și în situația în care animalul scapă de sub paza acestor persoane. Răspunderea va reveni persoanei care la momentul producerii prejudiciului deținea paza juridica.

Cel chemat sa răspundă pentru prejudiciile cauzate de animale

Paza juridica este dreptul pe care îl are o persoana de a se folosi, în interes propriu, de animalul respectiv. Adica, prerogativa de comanda, de direcție și supraveghere exercitata asupra animalului. Paza juridica poate rezulta din: proprietate, dreptul de uzufruct, locațiune, s.a.m.d. Proprietarul animalului este prezumat ca are paza juridica a acestuia pana la proba contrara. Este vorba de o prezumție relativa ce poate fi răsturnată prin proba contrara. Deținătorii animalului vizează și categoria de persoane cărora proprietarul le-a transmis folosința animalului. Astfel, paza juridica a unui animal poate fi transmisa.

Paza juridica și paza materiala a animalului

Paza juridica și paza materiala a animalului nu se confunda. Acestea, uneori, pot exista în cadrul aceleași persoane. Paza materiala presupune doar un contact material cu animalul. Paznicul material al animalului nu folosește animalul în propriu sau interes. Pot fi paznici materiali ai animalului spre ex: depozitarul, îngrijitorul animalului. Aceasta distincție este importanta deoarece, paznicul material nu răspunde decât pentru fapta proprie.

Fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale este o răspundere obiectiva, independenta de orice culpa. Se fundamentează pe ideea de garanție a “comportamentului” animalului. Având ca suport riscul introdus în societate prin deținerea și folosirea animalelor. Astfel, prejudiciile cauzate de animale au la baza o garanție acordata de paznicul juridic terților.

Condițiile răspunderii pentru prejudiciile create de animale. Cauzele de exonerare de răspundere

Condițiile răspunderii

Pentru angajarea raspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale victima trebuie sa facă dovada:
  1. Existenta prejudiciului;
  2. Prejudiciul a fost cauzat de animalul respectiv;
  3. La data cauzării prejudiciului, animalul se afla în paza juridica a persoanei de la care pretinde despăgubiri.

Cauzele exoneratoare de răspundere

Conform art. 1.380 C.civ. reprezinta cauze care înlătură răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale:
  • fapta exclusiva a victimei;
  • fapta exclusiva a unei terțe persoane;
  • forța majora.
Trebuie menționat faptul ca dovada cazului fortuit nu înlătură răspunderea. Întrucât, animalul cauzează prejudiciul ca urmare a faptului ca a scăpat de sub supravegherea paznicului. Iar, aceasta răspundere se fundamentează pe ideea de garanție pe care paznicul o are fata de terțele persoane.
Prejudiciile cauzate de animale nu dau dreptul la reparație atunci când victima s-a folosit, cu titlu gratuit, de animalul respectiv. Excepție face situația în care victima dovedește intenția sau culpa grava a celui care, potrivit legii, este chemat sa răspundă.

Solicitarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de animale

Victima se poate îndrepta împotriva paznicului juridic a animalului care a cauzat prejudiciul. Paznicul juridic care a plătit despăgubirea are un drept de regres împotriva paznicului material. Dreptul de regres exista atunci când sunt îndeplinite condițiilor pentru fapta proprie în persoana paznicul material. Victima se poate îndrepta direct împotriva paznicului material în condițiile răspunderii pentru fapta proprie.