Prejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj

Prejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj

by #recuperari-asigurari

Prejudiciul prin pierderea șanseiPrejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj este vizat de art. 1358 alin. 4 C.civ., care prevede posibilitatea reparării acestui tip de prejudiciu. Astfel, dacă fapta ilicita a determinat pierderea șansei de a obține un avantaj sau de a evita o paguba art. 1385 C.civ., – reparația va fi proporționala cu probabilitatea obținerii avantajului ori, după caz, a evitării pagubei. In aceasta situație se va avea în vedere și situația concreta a victimei. Aceasta situație este guvernata de ideea de probabilitate trebuie probata de persoana vătămată. Proba acestui prejudiciu se realizează în raport de împrejurările concrete.

Importanta juridica a acestui tip de prejudiciu

Prejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj prezintă importanta juridica numai atunci când este urmarea unei conduite culpabile a altuia. Prin aceasta conduita culpabila se intervine într-o evoluție ori procedura și astfel se irosește. “posibilitatea producerii unui eveniment favorabil așteptat de victima“. Acest eveniment favorabil poate fi concretizat fie printr-un câștig, fie în evitarea unei pierderi. Ex: “fapta medicului de a nu-și fi îndeplinit obligația de îngrijire a pacientului, cauzându-i o infirmitate“. „Fapta culpabila a unui terț de a împiedica victima sa participe la o competiție pe care victima o putea câștiga”.

Prejudiciul prin pierderea șansei de a obține un avantaj trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

  1. Sansa pierduta sa fie reala. Adica sa fie susceptibila de o apreciere obiectiva. Ceea ce înseamnă ca posibilitatea evenimentului favorabil trebuie sa fie mai mult decât o simpla dorință a victimei.
  2. Sansa sa fie serioasa. Atunci când probabilitatea unui eveniment favorabil este una semnificativa. In aprecierea seriozității șanselor se distinge intre situațiile în care victima se afla sau nu angrenata în realizarea evenimentului

In stabilirea valorii reparației se apelează la calculul probabilităților. Astfel, se va tine cont de procentul în care acea șansă s-ar fi putut realiza. Posibilitate ce depinde totuși de un element incert.