Răspunderea de malpraxis in contextul Noului Cod Civil

Răspunderea de malpraxis în contextul Codului Civil

by #recuperari-asigurari

Răspunderea de malpraxis este fundamentata pe eroarea profesionala săvârșita în exercitarea actului medical. Eroare care provoacă un prejudiciu asupra pacientului. Astfel ca în baza dispozițiilor legale este angajata răspunderea personalului medical. Precum și, dacă este cazul, a furnizorului de produse și servicii medicale.

Răspunderea de malpraxisRăspunderea de malpraxis oferă posibilitatea părților de a ajunge la un acord privind compensații materiale pentru cel prejudiciat. Se încearcă astfel o armonizare a legislației interne cu cea europeană. Legislație orientată mai degrabă către despăgubirea pacientului decât către pedepsirea medicului. In cadrul acestui tip de răspundere este necesar să se deosebească între răspunderea de malpraxis a personalului medical. și răspunderea civilă a furnizorilor de servicii medicale. materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale și medicamente.

Răspunderea de malpraxis medical

Răspunderea de malpraxis medical se angajează în sarcina: personalului medical. , din care fac parte, potrivit legii, medicul. ,medicul dentist., farmacistul., asistentul medical și moașa care acordă servicii medicale. În anumite situații. dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege. se poate vorbi și despre o răspundere solidară a acestor persoane cu aceea a unității sanitare furnizoare de servicii medicale. fiind incidente în aceste cazuri dispozițiile noului Codului civil. privind răspunderea comitentului pentru faptele ilicite și prejudiciabile ale prepusului.

Răspunderea civilă a furnizorilor de servicii medicale. materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale și medicamente

Sunt reglementate trei ipoteze de răspundere a furnizorilor de servicii medicale. :răspunderea pentru fapta proprie. răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. (de exemplu: prepuși, asociați, subfurnizori de servicii medicale). și răspunderea pentru prejudiciile cauzate de defectele unor produse. echipamente și dispozitive medicale. substanțe medicamentoase și materiale sanitare.
 
Răspunderea civilă a personalului medical are la baza prevederile din Noul Cod Civil. Prevederi referitoare la răspunderea delictuală pentru fapta proprie a persoanei asigurate. În consecință, asigurătorul este obligat la plata unor despăgubiri doar dacă persoana asigurată. prin fapta sa. se face responsabilă de producerea unui prejudiciu celui care a beneficiat de serviciile medicale. dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Răspunderea de malpraxis se angajează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) personalul medical să fi săvârșit o faptă generatoare de prejudicii în legătură cu profesia pe care o desfășoară; b) pacientul să fi suferit un prejudiciu material și/sau moral, să fie cert, să nu fi fost reparat și să fie născut ca o consecința a producerii riscului asigurat; c) între fapta săvârșita din eroare sau culpă profesională și prejudiciul suferit de pacient există o legătură de cauzalitate; d) medicul, medicul dentist, farmacistul. asistentul medical sau moașa care acordă servicii medicale să fi săvârșit fapta generatoare de prejudicii din culpa. datorată nerespectării normelor privind desfășurarea profesiilor medicale. Stabilirea și acordarea despăgubirilor privind răspunderea de malpraxis se poate realiza prin două modalități. : pe cale amiabilă și pe cale judecătorească.