Răspunderea pentru fapta proprie delictuala

Răspunderea pentru fapta proprie delictuala

by #recuperari-asigurari

răspunderea pentru faptaRăspunderea pentru fapta ilicita delictuala consta în obligația persoanei de a repara paguba cauzata prin propria fapta. Răspunderea este antrenata atât în cazul persoanei fizice, cât și în cazul persoanei juridice. Astfel, atunci când pers. juridica, prin reprezentanții săi, săvârșește o fapta ilicita, cauzatoare de prejudicii, este angajata răspunderea delictuala. Codul civil stabilește o răspundere directa a persoanei juridice ca urmare a faptei ilicite proprii. De esența răspunderii delictuale este cauzarea unui prejudiciu. Acest prejudiciu este rezultatul încalcarii drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane. Răspunderea pentru fapta ilicita reprezinta un raport juridic de obligații în care autorul faptei are obligația de a repara prejudiciul.

Condițiile privind răspunderea pentru fapta delictuala

Art. 1.357 C.civ. , “Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, săvârșită cu vinovăție, este obligat sa îl repare”. Autorul prejudiciului va răspunde pentru cea mai ușoară culpa. In dreptul civil, indiferent de împrejurarea ca fapta este sau nu infracțiune, repararea prejudiciului este, în principiu, aceeași. Răspunderea pentru fapta delictuala este antrenata dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
 
1. existenta unui prejudiciu;
2. existenta unei fapte ilicite;
3. legătura de cauzalitate intre fapta și prejudiciu;
4. vinovăția făptuitorului.
 

Răspunderea pentru fapta proprie cauzatoare de prejudicii

Conform art. 2.528 alin. 1 C.civ. dreptul la acțiune în repararea unei pagube cauzate printr-o fapta ilicita începe sa curgă:
· de la data la care păgubitul a cunoscut atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea.
Când fapta întrunește elementele unei infracțiuni vor fi aplicabile dispozițiile art. 1.394 C.civ. Adica termenul de prescripție al răspunderii penale se aplica și dreptului la acțiune în răspundere civila. Se prelungește astfel termenul de prescripție al acțiunii civile, fiind un beneficiu al victimei.
Conform art. 2.528 alin. 1 C.civ. dreptul la acțiune in repararea unei pagube cauzate printr-o fapta ilicita începe sa curgă:
  • de la data la care păgubitul a cunoscut atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea.
Când fapta întrunește elementele unei infracțiuni vor fi aplicabile dispozițiile art. 1.394 C.civ. Adica termenul de prescripție al răspunderii penale se aplica și dreptului la acțiune în răspundere civila. Se prelungește astfel termenul de prescripție al acțiunii civile, fiind un beneficiu al victimei.