Renunțarea la dreptul subiectiv pretins, act de dispoziție al reclamantului

Renunțarea la dreptul subiectiv pretins, act de dispoziție al reclamantului

by #recuperari-asigurari

Renunțarea la dreptulAlături de renunțarea la judecata, o alta forma a desistării reclamantului o reprezinta renunțarea la dreptul subiectiv pretins. Potrivit art. 408 C.proc.civ., reclamantul poate, in tot cursul procesului, sa renunțe la însuși dreptul pretins, dacă poate dispune de acesta. Renunțarea la dreptul pretins nu este condiționata de acordul paratului. Astfel, indiferent de momentul în care intervine renunțarea la drept, acordul paratului nu este necesar. Reclamantul trebuie sa aibă capacitatea de dispune și sa fie vorba de un drept cu privire la care se poate dispune. Necesara capacitate deplina de exercițiu și de un drept asupra căruia se poate tranzacționa.

Momentul pana la care se poate renunța la dreptul pretins

Renunțarea la dreptul pretins se poate face oricând în cursul judecații, fie în fata primei instante, fie în căile de atac, inclusiv în cele extraordinare. Se permite renunțarea în orice moment deoarece nu mai exista riscul ca paratul sa fie din nou chemat în judecata pentru același drept. Renunțarea se poate face atât verbal în ședință, cât și prin înscris autentic. Daca renunțarea are loc în cursul cercetării procesului în fata primei instante:

  • instanta pronunță o hotărâre prin care respinge cererea în fond, dispunând și asupra cheltuielilor de judecata;

Daca renunțarea intervine în fata instantei de apel sau în căile extraordinare de atac:

  • instanta va proceda, după caz, la anularea în tot sau în parte, în măsura renunțării, a hotărârii primei instante, respectiv la anularea hotărârii pronunțate în cauza, și va respinge cererea în fond, dispunând și asupra cheltuielilor de judecata.

Calea de atac asupra hotărârii de renunțare la dreptul pretins

Hotărârea prind renunțarea la dreptul pretins este supusa recursului. Recurs care se judeca de instanta ierarhic superioara celei care a luat act de renunțare. Daca renunțarea are loc în fata unei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție recursul se judeca de Completul de 5 judecători. Așadar, hotărârea prin care se ia act de renunțare la dreptul pretins este, în toate cazurile, susceptibila de recurs, chiar dacă renunțarea are loc în fata instantei de recurs.