Salariile restante – Procedura Legala

Salariile restante – Procedura Legala

by #recuperari-asigurari

Salariile restante

Salariile restanteSalariile restante datorate de către angajator. In situația în care timp de mai multe luni de zile nu ai primit remunerația stipulata în convenția cu angajatorul și. (în pofida demersurilor extrajudiciare intreprinse). situația de fapt nu s-a schimbat, exista posibilitatea recuperări sumelor restante.
 
Salariile restante pot fi recuperate și prin formularea unei plângeri la ITM. (Inspectoratul Teritorial de Munca). De cele mai multe ori formularea plângerii nu conduce la recuperarea efectiva a sumelor restante. In principiu, răspunsul oficial al Inspectoratului Teritorial de Munca este unul favorabil.
 

Astfel încât, posibilitatea încasării de către dvs. a acestor sume de bani reprezentând salariile restante pot fi valorificate prin formularea unei cereri de chemare în judecata a angajatorului. (chiar și în situația în care exista o stare de insolvabilitate). Acțiunea împotriva angajatorului privind recuperarea salariilor restante este de competenta Tribunalului în raza căruia aveți domiciliul sau locul de munca, în termen de 3 ani de la data la care trebuia sa încasați salariile respective. Acțiunea este scutita de plata taxelor judiciare.

Ce este I.T.M ?

Inspectoratul Teritorial de Munca este un organ de specialitate aflat în subordinea Inspecției Muncii. Organ care controlează aplicarea unitara a legilor și a altor acte normative. Care reglementează:
  • domeniul muncii
  • relațiile de munca
  • securitatea și sănătatea în munca la toate persoanele din sectorul public, privat și alte categorii de angajatori.