Stabilirea despăgubirilor în caz de vătămare corporala

Stabilirea despăgubirilor în caz de vătămare corporala

by #recuperari-asigurari

despăgubirilor în caz de vătămare corporalaStabilirea despăgubirilor în caz de vătămare corporala se realizează prin acordarea de sume de bani, fiind vorba de un prejudiciu patrimonial. Pentru aceleași vătămări poate fi acordata, în condițiile lui art. 1391 C.civ., și o despăgubire. Astfel, componenta morala se repara atât prin acordarea unei despăgubiri, dar și prin mijloacele juridice nepatrimoniale.

Acordarea despăgubirilor în caz de vătămare corporala sau a sănătății unei persoane trebuie sa cuprindă:

  1. Echivalentul câștigului din munca. – de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care împiedicat sa îl dovedească, prin efectul pierderii sau reducerii capacității sale de munca.
  2. Cheltuielile generate cu îngrijirea medicala. – cel păgubit are dreptul, pe lângă echivalentul din munca, și la acoperirea cheltuielilor de îngrijire medicala. Acestea reprezinta sumele avansate de victima pentru a-și asigura medicamentația, tratamentul și îngrijirea medicala, pe durata spitalizării pana la vindecarea sa completa.
  3. Cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viata ale celui păgubit. Acestea sunt justificate de diminuarea capacităților fizice și psihice ale victimei.
  4. Orice alte prejudicii materiale. De exemplu: plata unui însoțitor, costul unei proteze speciale.

Plata despăgubirilor în caz de vătămare corporala pentru pierderea sau nerealizarea câștigului din munca sub forma de prestații bănești periodice. La cererea victimei, pentru motive temeinice, instanta poate acorda aceasta despăgubire și sub forma unei sume globale. De asemenea, pentru acoperirea nevoilor urgente se poate acorda celui păgubit o despăgubire provizorie.

Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câștigului din munca se va stabili pe baza:

1. Venitului mediu lunar net din munca al celui păgubit din ultimul an înainte de pierderea sau reducerea capacității sale de munca.
2. Daca victima nu a avea niciun venit la momentul vătămării. In aceasta situație acordarea despăgubirilor în caz de vătămare corporala se realizează ținându-se seama de calificarea profesionala pe care o avea sau ar fi avut-o la terminarea pregătirii pe care era în curs sa o primească.
3. Daca însă cel păgubit face dovada posibilității obținerii unui venit din munca mai mare în baza unui contract încheiat în ultimul an, iar acesta nu a fost pus în executare.
4. Pe baza salariului minim net pe economie în cazul în care cel păgubit nu avea o calificare profesionala și nici nu era în curs sa o primească. Astfel, despăgubirea se va stabili pe baza salariului minim net pe economie.

Acordarea despăgubirilor în caz de vătămare corporala a minorului se va datora:

  • de la data când, în mod normal, minorul și-ar fi terminat pregătirea profesionala pe care o primea.
  • pana la finalizarea pregătirii profesionale, dacă minorul avea un câștig la momentul vătămării, despăgubirea se va stabili pe baza câștigului de care a fost lipsit.
  • dacă nu avea un câștig, despăgubirea se va calcula pe baza venitului net pe care o avea, ținându-se seama de calificarea profesionala pe care o avea sau ar fi avut-o la terminarea pregătirii ce era în curs sa o primească.
  • minorul nu avea o calificare profesionala și nici nu era în curs sa o primească, despăgubirea se va stabili pe baza salariului minim net pe economie.
In ultimele doua situații, despăgubirea astfel stabilita va fi datorata de la data când minorul a împlinit vârsta prevazuta de lege pentru a fi parte într-un raport de munca.