Starea de necesitate - cauza care înlătură caracterul penal al faptei

Starea de necesitate – cauza care înlătură caracterul penal al faptei

by #recuperari-asigurari

starea de necesitate

Starea de necesitate este o cauza justificativa care înlătură caracterul penal al faptei. Costa în existenta un unui pericol iminent care constrânge o persoana sa comita fapta penala pentru a se slava de la acel pericol. Fapta penala poate fi săvârșită și pentru a salva de la pericol viata, integritatea corporala ori sănătatea altuia sau un bun important. In cazul legitimei apărări fapta prevazuta de legea penala este comisa împotriva atacatorului (art. 19 C.pen.), iar în starea de necesitate, victima faptei prevazute de legea penala nu l-a periclitat în niciun fel pe cel care comite fapta.

Condiții privind pericolul și acțiunea de salvare – starea de necesitate

 1. Condiții privind pericolul

A.Sa existe un pericol imediat sau actual

 • Pericolul poate fi generat de o acțiune umana neintenționată, de fenomene naturale, de un animal, sau chiar de persoana vătămată. Pericolul trebuie sa fie real, efectiv, pe punctul de a se produce sau în curs de desfășurare. Pe cale de consecință, pericolul nu trebuie sa fie viitor sau deja consumat. Pericolul nu trebuie sa fie provocat intenționat ori din culpa de cel care invoca starea de necesitate. Daca pericolul este produs din culpa autorului acesta va răspunde penal pentru fapta comisa din culpa, dacă este incriminata.

B.Pericolul sa amenințe viata, integritatea corporala sau sănătatea unei persoane, un bun important al acesteia ori un interes general.

C.Pericolul sa nu poată fi înlăturat altfel decât prin săvârșirea faptei prevazute de legea penala.

 • Aprecierea caracterului inevitabil al pericolului se face in concreto, în funcție de împrejurările cauzei. Se va avea în vedere la starea de necesitate și situația psiho-fizica a făptuitorului. Din caracterul inevitabil al pericolului decurge condiția ca acțiunea de salvare sa fie singura modalitate de înlăturare a pericolului.
 1. Condiții privind acțiunea de salvare

A.Acțiunea de salvare sa constea în săvârșirea unei fapte prevazute de legea penala

 • Fapta poate rămâne în forma tentativei sau poate fi consumata. Poate fi săvârșită de o persoana fizica sau juridica cu intenție, intenție depășita ori din culpa. Indiferent de forma de vinovăție, făptuitorul trebuie sa aibă cunoștință de pericol și sa acționeze pentru a-l înlătura.

B.Fapta sa fie necesara pentru salvarea de la pericol a valorii ocrotite de lege

 • Actele de salvare în stare de necesitate trebuie realizate intre mom. în care pericolul devine iminent și mom. în care aceste s-a consumat. Actele de salvare trebuie sa fie apte sa înlăture pericolul. Trebuie ca acțiunea de salvare sa aibă caracter idoneu (sa fie apta sa înlăture pericolul). Caracterul idoneu în stare de necesitate se apreciază in concreto. Acțiunea de salvare în stare de necesitate sa fie singura modalitate prin care putea fi înlăturat pericolul.

C.Acțiunea de salvare în stare de necesitate sa fie proporționala cu pericolul 

 • Astfel, starea de necesitate impune testul proportionalitatii. Săvârșirea faptei în stare de necesitate nu trebuie sa pricinuiască urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Daca urmările produse sunt mai grave (nu vădit mai grave) condiția este îndeplinită. Daca făptuitorul nu a avut reprezentarea ca va pricinui urmări vădit mai grave sa va retine excesul neimputabil ( 26 C.pen.) drept cauza de neimputabilitate. Daca făptuitorul cunoaște ca pricinuiește urmări vădit mai grave se va retine existenta circumstanței atenuante legale – art. 75 C.pen. “depășirea limitelor stării de necesitate

D.Acțiunea de salvare sa nu fie săvârșită de către o persoana care avea obligația de a înfrunta pericolul, pentru a se salva pe sine

 • De exemplu pompierii, polițiștii vor putea invoca starea de necesitate numai în situația în care, în exercitarea atribuțiilor săvârșesc o fapta penala pentru a salva terțe persoane de la un pericol grav și iminent. Aceste persoane nu vor putea invoca starea de necesitate în situația săvârșirii faptei penale pentru propria salvare.
 1. Efectele produse de starea de necesitate

 • Starea de necesitate nu înlătură răspunderea civila delictuala a persoanei care, salvându-se pe sine de la pericol, produce prejudicii unei terțe persoane. – constituie o răspundere civila delictuala pentru fapta proprie, ce are la baza îmbogățirea fără justa cauza.
 • Răspunderea civila nu este înlăturată pentru persoana în favoarea căreia s-a realizat acțiunea de salvare de către un terț. Cel prejudiciat se va îndrepta împotriva acesteia pe temeiul îmbogățirii fără justa cauza.
 • Cel care a creat starea de pericol nu se poate îndrepta împotriva făptuitorului cu o acțiune în răspundere civila delictuala.
 • Starea de necesitate produce efecte in rem, astfel, va produce efecte și cu privire la participanții la infracțiune.
 • Daca este constata starea de necesitate în cursul urmăririi penale, procurorul va dispune clasarea. Daca este constata în cursul judecații, instanta va dispune achitarea.