Tacita relocatiune? Ce reprezinta? Conditii si modul de operare

Tacita relocatiune. Încetarea închirierii/locațiunii prin expirarea termenului

by #recuperari-asigurari

Ce reprezinta tacita relocatiune?

tacita relocatiuneTacita relocatiune reprezinta un nou contract de locațiune/de închiriere. Astfel, ca nu se prelungesc efectele contractului de locațiune vechi. Ci, se încheiere un nou contract de locațiune, însă pe durata nedeterminata. Poate fi spus, ca tacita relocatiune reprezinta un contract încheiat printr-un consimțământ tacit. Existenta unui nou contract presupune îndeplinirea condițiilor de validitate prevazute de art. 1179 C.civ. Adica capacitate, consimțământ, obiect, etc. Noul contract de locațiune are aceleași clauze. Dar, spre deosebire de locațiunea anterioara, operează pe durata nedeterminata. Ceea ce înseamnă ca, oricare dintre părți poate denunța unilateral noul contract de locațiune. Contractul încheiat pe durata nedeterminata poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre parți. – cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Iar, orice stipulație contrara se considera nescrisa.

Încetarea închirierii/locațiunii prin expirarea termenului

Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesara o instiitare prealabila. Daca, după împlinirea termenului, chiriașul :
  • continua sa dețină bunul, și
  • continua sa își îndeplinească obligațiile.
Fara vreo împotrivire din partea locatorului, se considera încheiată o noua locațiune. Noua locațiune se încheie prin tacita relocatiune. Iar aceasta noua închiriere se realizează în condițiile celei vechi, inclusiv în privința garanțiilor.

Tacita relocatiune împiedicată de locator

Tacita relocatiune poate fi împiedicată de locator care, anterior expirarii termenului, notifica locatarul. :”de voința sa, de nu încheia un nou contract de locațiune (închiriere). Împiedicarea tacitei relocatiune nu necesita vreo justificare din partea locatorului. In acest caz, chiriașul, nu poate opune tacita relocatiune, chiar dacă a conținut sa folosească lucrul închiriat.

Titlurile executorii în materie de locațiune

Contractul de închiriere încheiat pe durata determinata și constatat prin înscris autentic. (Sau prin înscris sub semnătură privata și înregistrat la organul fiscal competent.) constituie, în condițiile legii, titlu executoriu, la expirarea termenului, pentru:
  • obligația de restituire a bunului dat în locațiune- art. 1809 C.civ.;
  • plata chiriei la termenele și în condițiile stabilite în contract. –art. 1798 C.civ.
Neinregistrarea contractului de închiriere la organele fiscale pentru impozitarea venitului obtinut din chirie. :nu afectează validitatea contractului. Insa, poate atrage sancțiuni contravenționale ori penale.