SC INSURANCE COLLECT

Archives

3 Articles

Clauza de inalienabilitate

by #recuperari-asigurari

Clauza de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate: obligația de a nu înstrăina bunul dobândit într-un anumit termen. Invocarea clauzei este condiționată de îndeplinirea condițiilor proprii de valabilitate, cât și a condiției de valabilitate.

Instituirea clauzei de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate poate fi instituită printr-un act juridic (sau testament), putând fi expresă sau tacită. Clauza de inalienabilitate este valabilă numai dacă îndeplinește două condiții prevăzute de art.627 alin.(1) C.civ.:

  • Clauza de inalienabilitatese justifică pe un interes serios și legitim;
  • este instituită pe o perioada de cel mult 49 de ani (termenul curge de dată dobândirii bunului).

Dobânditorul poate solicita instanței. Dacă a dispărut interesul care justifică existenta clauzei de inalienabilitate ori când un interes superior o impune. Să fie autorizat să dispună de bun chiar înainte de împlinirea termenului pentru care a fost instituită clauza de inalienabilitate

Continue reading “Clauza de inalienabilitate” »

82 views

Nulitate – Sanctiunea ce lipsește de efecte contractul

by #recuperari-asigurari

O instituie importanta în dreptul civil este reprezentata de nulitate. Astfel ca art. 1246 alin (1) C.civ. dispune ca. orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabila este supus nulității. Dacă prin lege nu se prevede o alta sancțiune. Nulitatea lipsește de efecte actul încheiat cu nerespectarea condițiilor prevazute de lege. Nulitatea intervine în cazul în care, la încheierea contractului. actului juridic civil, nu se respecta dispozițiile legale referitoare la condițiile de validitate ale acestuia. Astfel încât, acel contract nu va mai produce, în tot sau în parte, efecte juridice. Nulitatea este o sancțiune ce prezintă următoarele trăsături:

  • este o cauza care atrage ineficacitatea contractului;nulitate
  • produce efecte retroactive;
  • poate interveni fie în temeiul parților , fie în temeiul unei hotărâri judecătorești;
  • presupune un contract încheiat cu nerespectarea unei condiții de validitate;
  • se aplica oricărui act juridic;
  • cauza de nulitate exista în momentul încheierii actului juridic.

Continue reading “Nulitate – Sanctiunea ce lipsește de efecte contractul” »

381 views

Forma actului juridic civil

by #recuperari-asigurari

forma actului juridicPrin forma actului juridic civil înțelegem modalitatea de exteriorizarea manifestării de voința. Manifestare făcută cu intenția de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Forma actului juridic civil este guvernata de principiul comensualismului. Potrivit căruia, simpla manifestare de voință este nu numai necesara, dar și suficienta pentru ca actul juridic civil sa ia naștere în mod valabil. Sub aspectul formei care îmbracă manifestarea de voință. 

Continue reading “Forma actului juridic civil” »

442 views