Garanție contra viciilor bunului

garanțieVânzătorul trebuie sa asigure cumpărătorului și utila folosința a lucrului, având astfel și obligația de garanție contra viciilor lucrului vândut. Ceea ce înseamna ca bunul trebuie sa aibă calitățile necesare pentru a putea fi folosit normal. (potrivit naturii sale ori a destinației date de părți). Dispozițiile privitoare la obligația de garanție contra viciilor lucrului exista atât în situația în care lucrul prezintă defecte. dar și în situația în care lucrul nu corespunde calităților convenite de parți. Obligația de garanție contra viciilor lucrului vândut exista în toate varietățile vânzării. cu excepția vânzării silite în care. conform Codului civil și a Codului de procedura civila. „nu exista garanție contra viciilor ascunse” și „aceasta vânzare nu poate fi atacata nici pentru leziune”.

Continue reading “Garanție contra viciilor lucrului vandut” »

76 views