sechestrul asiguratorSechestrul asigurator reprezinta măsura asiguratorie care consta în indisponibilizarea bunurilor mobile și. /sau imobile urmaribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care creditorului unei sume de bani va obține un titlu executoriu. – art. 952 C.proc.civ. Astfel, sechestrul asigurator poate fi aplicat doar în cazul în care litigiul principal are ca obiect plata unei sume de bani. Obiectul sechestrului asigurator îl pot forma doar bunurile (mobile / imobile) urmaribile ale debitorului. Aceste bunuri urmaribile se pot afla în posesia debitorului sau în posesia unui terț. 

Continue reading “Sechestrul asigurator – măsura de indisponibilizare a bunurilor urmăribile” »

121 views