Clauza de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate: obligația de a nu înstrăina bunul dobândit într-un anumit termen. Invocarea clauzei este condiționată de îndeplinirea condițiilor proprii de valabilitate, cât și a condiției de valabilitate.

Instituirea clauzei de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate poate fi instituită printr-un act juridic (sau testament), putând fi expresă sau tacită. Clauza de inalienabilitate este valabilă numai dacă îndeplinește două condiții prevăzute de art.627 alin.(1) C.civ.:

  • Clauza de inalienabilitatese justifică pe un interes serios și legitim;
  • este instituită pe o perioada de cel mult 49 de ani (termenul curge de dată dobândirii bunului).

Dobânditorul poate solicita instanței. Dacă a dispărut interesul care justifică existenta clauzei de inalienabilitate ori când un interes superior o impune. Să fie autorizat să dispună de bun chiar înainte de împlinirea termenului pentru care a fost instituită clauza de inalienabilitate

Continue reading “Clauza de inalienabilitate” »

84 views