ConsimțământulConsimțământul reprezinta manifestarea de voință a unei persoane în vederea încheierii ori săvârșirii unui act juridic. Pentru a produce efecte consimțământul trebuie sa fie conștient , liber și neviciat. Manifestarea de voință poate fi exteriorizata expres sau tacit. Pentru anumite acte juridice este necesara manifestarea expresa a voinței. Consimțământul poate fi exprimat verbal, în scris sau printr-un comportament care, potrivit legii. convenției parților, practicilor statornice intre acestea sau uzanțelor, nu lasă nicio îndoială asupra intenției  de a produce efecte juridice. In legătură cu exteriorizarea consimțământului, se mai ridica problema valorii juridice a tăcerii. Adica dacă tăcerea valorează consimțământ exteriorizat. Astfel ca răspunsul este, în principiu nu- tăcerea nu valorează consimțământ exteriorizat. Prin excepție, tăcerea valorează consimțământ în următoarele cazuri:

  • când legea prevede expres aceasta (ex: tacita relocatiune);
  • dacă părțile au atribuit expres tăcerii o anumita semnificație juridica. Ex: cazul stabilirii modalității de reînnoire a unei convenții sau de denunțare a acesteia;
  • când tăcerea are valoarea de consimțământ potrivit obiceiului sau uzurilor profesionale.

Continue reading “Consimtamantul – Viciu de consimtamant” »

388 views