clauza de neconcurentaClauza de neconcurenţă reprezinta situația în care salariatul este obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurentă cu cea prestată la angajatorul său. Aceasta obligație este prevazuta în schimbul unei indemnizații de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă. Insa, pentru a putea opera, clauza de neconcurenta trebuie sa îndeplinească unele condiții de valabilitate.

Continue reading “Clauza de neconcurenta dintr-un contract individual de munca” »

13 views