Recuperare daune RCA

Archives

3 Articles

Tranzacția judiciara, act de dispoziție ce presupune concesii reciproce

by #recuperari-asigurari

tranzacția judiciaraCodul de procedura civila reglementează tranzacția judiciara în art. 438 – 441 și se ocupa numai de tranzacția încheiata pentru stingerea procesului, cu concursul instantei de judecata. In doctrina și în practica judiciara tranzacția judiciara poarta denumirea de hotărâre de expedient. Hotărârea de expedient este un contract, ceea ce înseamnă ca trebuie sa respecte condițiile de fond și de forma pentru încheierea actelor juridice. Astfel, tranzacția judiciara poate fi atacata pentru motive procedurale. Tranzacția este un act de dispoziție, deoarece presupune concesii reciproce sau renunțări reciproce la drepturi.  Părțile trebuie sa aibă capacitate deplina de exercițiu, respectiv capacitatea de a dispune de drepturile lor. De asemenea, trebuie sa fie vorba de drepturi cu privire la care partea poate sa dispună. Tranzacția judiciara poate fi încheiată personal sau prin mandatar cu procura speciala ori cu încuviințarea prealabila.

Continue reading “Tranzacția judiciara, act de dispoziție ce presupune concesii reciproce” »

140 views

Oferta de a contracta. Conditiile unei oferte valabile

by #recuperari-asigurari

ofertaOferta de a contracta reprezinta propunerea pe care o persoana o face unei alte persoane de a încheia un contract în anumite condiții. Propunerea poate proveni de la persoana care are inițiativa încheierii contractului. Aceasta persoana determina conținutul ofertei sau, după caz, propune ultimul element esențial al contractului. Faza negocierii contractului poate cuprinde o serie de oferte și contraoferte. Cat timp unei oferte nu i s-a răspuns printr-o contraoferta sau printr-o acceptare, contractul nu este valabil încheiat. Se poate spune ca acordul de voință este alcătuit din oferta și acceptare.

Continue reading “Oferta de a contracta. Conditiile unei oferte valabile” »

666 views

Tacita relocatiune. Încetarea închirierii/locațiunii prin expirarea termenului

by #recuperari-asigurari

Ce reprezinta tacita relocatiune?

tacita relocatiuneTacita relocatiune reprezinta un nou contract de locațiune/de închiriere. Astfel, ca nu se prelungesc efectele contractului de locațiune vechi. Ci, se încheiere un nou contract de locațiune, însă pe durata nedeterminata. Poate fi spus, ca tacita relocatiune reprezinta un contract încheiat printr-un consimțământ tacit. Existenta unui nou contract presupune îndeplinirea condițiilor de validitate prevazute de art. 1179 C.civ. Adica capacitate, consimțământ, obiect, etc. Noul contract de locațiune are aceleași clauze. Dar, spre deosebire de locațiunea anterioara, operează pe durata nedeterminata. Ceea ce înseamnă ca, oricare dintre părți poate denunța unilateral noul contract de locațiune. Contractul încheiat pe durata nedeterminata poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre parți. – cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Iar, orice stipulație contrara se considera nescrisa.

Continue reading “Tacita relocatiune. Încetarea închirierii/locațiunii prin expirarea termenului” »

1.534 views