Archives

3 Articles

Sechestrul asigurator – măsura de indisponibilizare a bunurilor urmăribile

by #recuperari-asigurari

sechestrul asiguratorSechestrul asigurator reprezinta măsura asiguratorie care consta în indisponibilizarea bunurilor mobile și. /sau imobile urmaribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care creditorului unei sume de bani va obține un titlu executoriu. – art. 952 C.proc.civ. Astfel, sechestrul asigurator poate fi aplicat doar în cazul în care litigiul principal are ca obiect plata unei sume de bani. Obiectul sechestrului asigurator îl pot forma doar bunurile (mobile / imobile) urmaribile ale debitorului. Aceste bunuri urmaribile se pot afla în posesia debitorului sau în posesia unui terț. 

Continue reading “Sechestrul asigurator – măsura de indisponibilizare a bunurilor urmăribile” »

111 views

Subrogatia in drepturile creditorului

by #recuperari-asigurari

subrogația Subrogația în drepturile creditorului prin plata creanței este un mijloc de transmitere legala sau convențional a dreptului de creanța. Creanța se transmite cu toate garanțiile și accesoriile sale, către un terț care a plătit creditorul inițial, în locul debitorului. Plata prin subrogație are ca efect stingerea creanței fata de creditorul inițial. Dar debitorul rămâne în continuare obligat fata de solvens, care devine noul sau creditor. Acest mijloc de plata este de doua feluri :

  • Subrogație legala;
  • Subrogație convenționala. Care poate fi consimțită de către debitor sau consimțită de către creditor
Indiferent de izvor, efectele subrogației sunt aceleași. In condițiile art. 1598 NCC subrogația poate fi totala sau parțiala.

Continue reading “Subrogatia in drepturile creditorului” »

388 views

Plata nedatorata

by #recuperari-asigurari

Plata nedatorata, un fapt juridic licit. Codul civil instituie principiul potrivit căruia orice plata presupune o datorie. Daca o asemenea datorie nu exista și, totuși s-a efectuat o plata, ea nu este săvârșită în mod valabil, fiind lipsita de cauza. Prin plata nu se înțelege numai remiterea unei sume de bani ci, după caz, executarea oricărei alte prestații, ce constituie obiect al obligației.

plata nedatorataPlata nedatorata reprezinta faptul juridic licit în care o persoana, din eroare, executa o prestație la care nu era obligata. Fără intenția de a plați pentru altul. Prin efectuarea unei plați nedatorate se naște un raport de obligații în care solvensul. (cel care din eroare plătește) devine creditorul obligației de restituire. Iar accipiensul (cel care din eroare sau cu știință primește plata) debitorul acestei obligații.

Continue reading “Plata nedatorata” »

1.444 views