Archives

2 Articles

Răspunderea pentru fapta proprie delictuala

by #recuperari-asigurari

răspunderea pentru faptaRăspunderea pentru fapta ilicita delictuala consta în obligația persoanei de a repara paguba cauzata prin propria fapta. Răspunderea este antrenata atât în cazul persoanei fizice, cât și în cazul persoanei juridice. Astfel, atunci când pers. juridica, prin reprezentanții săi, săvârșește o fapta ilicita, cauzatoare de prejudicii, este angajata răspunderea delictuala. Codul civil stabilește o răspundere directa a persoanei juridice ca urmare a faptei ilicite proprii. De esența răspunderii delictuale este cauzarea unui prejudiciu. Acest prejudiciu este rezultatul încalcarii drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane. Răspunderea pentru fapta ilicita reprezinta un raport juridic de obligații în care autorul faptei are obligația de a repara prejudiciul.

Continue reading “Răspunderea pentru fapta proprie delictuala” »

53 views

Prejudiciul urmarea faptei ilicite. Dreptul la repararea prejudiciului

by #recuperari-asigurari

prejudiciulUrmarea faptei ilicite este prejudiciul. Astfel, răspunderea civila delictuala este antrenata ori de câte ori exista un prejudiciu. Prejudiciul este măsura reparațiunii, indiferent de gradul culpei. Existenta prejudiciului este esențială, neputând exista răspundere dacă nu s-a produs un prejudiciu. Acest prejudiciu poate fi patrimonial ori nepatrimonial, fiind o dauna suferita de o persoana ca urmare a faptei ilicite. Existenta prejudiciului, indiferent de natura lui, declanșează mecanismul răspunderii civile delictuale. Scopul fiind acela al despăgubirii victimei faptei ilicite. Exista prejudicii cauzate direct persoanei și prejudicii cauzate direct bunurilor sale. Pot fi prejudicii previzibile, cât și prejudicii imprevizibile. De asemenea, exista prejudicii instantanee, cât și prejudicii succesive.

Continue reading “Prejudiciul urmarea faptei ilicite. Dreptul la repararea prejudiciului” »

420 views