Dreptul de servitute – drept real al dreptului de proprietate

Drepturile reale (dreptul de servitute) existente în dreptul civil sunt dreptul de:

  • superficie;dreptul de servitute
  • uzufruct;
  • uz;
  • abitație;
  • servitute.

Prin voința parților nu pot fi create și alte drepturi reale ale dreptului de proprietate. Astfel, drepturile reale sunt numai cele prevazute de lege. Părțile nu ar putea atribui, prin voință exprimata într-un act juridic, caracter de drept real unui alt drept de creanța.

Dreptul de servitute. Reprezinta sarcina care grevează un imobil, pentru uzul/ utilitatea imobilului unui alt proprietar. Utilitatea rezulta din destinația economica a fondului dominant. Utilitatea poate consta și într-o sporire a confortului acestuia.

Continue reading “Dreptul de servitute in lumina Codului civil” »

608 views