Archives

2 Articles

Dreptul de uzufruct

by #recuperari-asigurari

Dreptul de uzufruct: Folosința bunului altuia

Dreptul de uzufruct este definit de art. 703 C.civ. “posibilitatea de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia”. Însă, uzufructuarul are obligația de a conservă substanța. Uzufructul este un drept real principal, esențialmente temporar. Acest drept real conferă titularul sau atributul folosinței asupra lucrului altuia. De asemenea, există și obligația în sarcina titularului de a-i conservă substanța. Iar o altă obligație a uzufructuarului este aceea de a restitui proprietarului lucrul la încetarea uzufructului.
 
Dreptul de uzufruct este un drept:
  • real principal;
  • mobiliar sau imobiliar;
  • esențialmente temporar. In cazul persoanei fizice cel mult viager, iar în cazul persoanei juridice poate avea o durata de cel mult 30 de ani;
  • intransmisibil mortis causa, cesiunea uzufructului fiind posibilă numai prin acte juridice între vii.

Continue reading “Dreptul de uzufruct” »

146 views

LEGEA APLICABILA – IN CAZUL SUCCESIUNII DE LEGI IN TIMP

by #recuperari-asigurari

Legea aplicabila actului juridic civil

legea aplicabilaLegea aplicabila actului juridic. Pentru actul juridic civil, legiuitorul a stabilit ca regula aplicarea legii civile în vigoare la data încheierii lui. Legea în vigoare la data încheierii actului juridic privește.: Condițiile de validitate. Nulitatea. Alte aspecte ce privesc încheierea acestuia. Alte cauze de ineficacitate. Regulile de interpretare a actului. Efectele actului juridic (chiar dacă aceste efecte se produc după intrarea în vigoare a unei legi noi ). Executarea obligațiilor asumate de părți. Încetarea actului juridic. „Contractul este supus dispozițiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce privește încheierea. Interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa”. Actele juridice lovite de nulitate absoluta/relativa la data întrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi. Aceeași dispoziție aplicându-se și altor cauza de ineficacitate. Neputând fi considerate valabile potrivit dispozițiilor legii noi

Continue reading “LEGEA APLICABILA – IN CAZUL SUCCESIUNII DE LEGI IN TIMP” »

433 views