Irevocabilitatea donației – Principiu special

Irevocabilitatea donațieiIrevocabilitatea donației nu se întemeiază numai pe dispozițiile dreptului comun. Ci, există o irevocabilitate proprie, specială a acestui contract. Irevocabilitatea donației este specială, deoarece privește atât efectele contractului, cât și natură acestuia. Irevocabilitatea donației a fost denumită în doctrina și “irevocabilitatea de gradul doi”. Ea se justifică prin ocrotirea intereselor donatorului, precum și prin:. “protejarea intereselor terților”. drept urmare contribuie la siguranța circuitului civil. Părțile nu pot include în contract clauze care să contravină irevocabilității speciale. Astfel, “includerea unor clauze ce permit donatorului să o revoce prin voința să”. atrage sancțiunea nulității absolute a contractului. art. 1015 alin.1 C.civ.. Că excepție, “contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite“. 1. fie pentru cazul când donatarul ar precedă donatorului; 2. fie pentru cazul în care atât donatarul, cât și descendenții săi ar precedă donatorului.

Continue reading “Irevocabilitatea donației – Principiu special” »

78 views