Archives

2 Articles

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor. Cota succesorala

by #recuperari-asigurari

Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor

Dreptul la moștenire al soțuluiDreptul la moștenire al soțului supraviețuitor exista indiferent de clasa de moștenitori cu care vine în concurs. Ceea ce înseamna ca soțul supraviețuitor are dreptul la moștenirea defunctului dacă sunt îndeplinite condițiile legii. Sotul supraviețuitor beneficiază de o rezerva succesorala și ii sunt acordate o serie de drepturi speciale. Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor este intentat pe calitatea acestuia de soț, nu pe gradul de rudenie. Astfel ca, calitatea de soț la data deschiderii moștenirii este esențială pentru a culege moștenirea sau partea din moștenire. Potrivit art. 970 C.civ. soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moștenirii, nu exista o hotărâre de divorț definitiva. Concubinajul, oricât de durabil ar fi, nu conferă vocație succesorala legala concubinului supraviețuitor.

Continue reading “Dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor. Cota succesorala” »

171 views

Dreptul de a folosi bunul altuia – Dreptul de uz

by #recuperari-asigurari

Dreptul de a folosi bunul altuia – Dreptul de uz/ Dreptul de abitație

Dreptul de uz și dreptul de abitație sunt varietăți ale dreptului de uzufruct. Titularul dobândește prerogativa de a folosi bunul și prerogativa de a-i culege fructele. Insă, numai pentru nevoile lui și ale familiei sale.

Dreptul de uz

dreptul de uzUzul este definit de art. 749 C.civ. ca fiind „dreptul unei persoane de a folosi bunul altuia și de a-i culege fructele naturale și industriale numai pentru nevoile proprii și ale familiei sale.”. Prin urmare, titularul dreptului de uz nu poate culege și fructele civile. Întrucât acestea se obțin prin folosința bunului de către o alta persoana. Insa, uzurarul nu are dreptul de a închiria sau arenda bunul asupra căruia poarta dreptul de uz. Dreptul de uz nu poate avea ca titular decât o persoana fizica.

Continue reading “Dreptul de a folosi bunul altuia – Dreptul de uz” »

180 views