Dreptul de a folosi bunul altuia – Dreptul de uz/ Dreptul de abitație

Dreptul de uz și dreptul de abitație sunt varietăți ale dreptului de uzufruct. Titularul dobândește prerogativa de a folosi bunul și prerogativa de a-i culege fructele. Insă, numai pentru nevoile lui și ale familiei sale.

Dreptul de uz

dreptul de uzUzul este definit de art. 749 C.civ. ca fiind „dreptul unei persoane de a folosi bunul altuia și de a-i culege fructele naturale și industriale numai pentru nevoile proprii și ale familiei sale.”. Prin urmare, titularul dreptului de uz nu poate culege și fructele civile. Întrucât acestea se obțin prin folosința bunului de către o alta persoana. Insa, uzurarul nu are dreptul de a închiria sau arenda bunul asupra căruia poarta dreptul de uz. Dreptul de uz nu poate avea ca titular decât o persoana fizica.

Continue reading “Dreptul de a folosi bunul altuia – Dreptul de uz” »

180 views