Archives

2 Articles

Dreptul de servitute in lumina Codului civil

by #recuperari-asigurari

Dreptul de servitute – drept real al dreptului de proprietate

Drepturile reale (dreptul de servitute) existente în dreptul civil sunt dreptul de:

  • superficie;dreptul de servitute
  • uzufruct;
  • uz;
  • abitație;
  • servitute.

Prin voința parților nu pot fi create și alte drepturi reale ale dreptului de proprietate. Astfel, drepturile reale sunt numai cele prevazute de lege. Părțile nu ar putea atribui, prin voință exprimata într-un act juridic, caracter de drept real unui alt drept de creanța.

Dreptul de servitute. Reprezinta sarcina care grevează un imobil, pentru uzul/ utilitatea imobilului unui alt proprietar. Utilitatea rezulta din destinația economica a fondului dominant. Utilitatea poate consta și într-o sporire a confortului acestuia.

Continue reading “Dreptul de servitute in lumina Codului civil” »

608 views

Dreptul de uzufruct

by #recuperari-asigurari

Dreptul de uzufruct: Folosința bunului altuia

Dreptul de uzufruct este definit de art. 703 C.civ. “posibilitatea de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia”. Însă, uzufructuarul are obligația de a conservă substanța. Uzufructul este un drept real principal, esențialmente temporar. Acest drept real conferă titularul sau atributul folosinței asupra lucrului altuia. De asemenea, există și obligația în sarcina titularului de a-i conservă substanța. Iar o altă obligație a uzufructuarului este aceea de a restitui proprietarului lucrul la încetarea uzufructului.
 
Dreptul de uzufruct este un drept:
  • real principal;
  • mobiliar sau imobiliar;
  • esențialmente temporar. In cazul persoanei fizice cel mult viager, iar în cazul persoanei juridice poate avea o durata de cel mult 30 de ani;
  • intransmisibil mortis causa, cesiunea uzufructului fiind posibilă numai prin acte juridice între vii.

Continue reading “Dreptul de uzufruct” »

146 views